Region Blekinge

Nya produkter ska locka till fler att resa kollektivt

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2016 15:17 CEST

Arbetspendlare som inte reser varje dag, skolungdomar och skolklasser prioriteras i de nya produkter och priser som Region Blekinges styrelse beslutat införa i Blekingetrafiken.

Region Blekinges styrelse har beslutat införa nya produkter i kollektivtrafiken från 2017. I januari införs generösare giltighet för läsårskortet för att stimulera resandet bland unga och underlätta för skolorna. Läsårskortet säljs till skolor i länet för utdelning till skolskjutsberättigade elever. Läsårskortet kommer att gälla alla helgfria vardagar under terminen (ej jul- och sommarlov) mellan klockan 05 och 19, alltså även under de lov och klämdagar som infaller under en termin.

Klasskortet, som framförallt används av klasser i förskolan upp till gymnasiet, får generösare rabatter. Kortet används när klasserna gemensamt reser till exempelvis kulturupplevelser eller idrottsaktiviteter. Biljettpriset sänks från halva ordinarie biljettpris till halva rabatterade biljettpriset.

Ett nytt resekort införs. Det nya resekortet är ett önskemål från de kunder som pendlar, men inte men som inte har behov att resa med kollektivtrafiken varje dag. Med det nya resekortet har kunden 20 valfria resdagar under en 60-dagarsperiod.Kortet är idealiskt för exempelvis de deltidsarbetar, arbetar hemma någon dag i veckan eller kanske varvar samåkning med att resa kollektivt.

Priserna för ordinarie enkelbiljetter och rabatterade enkelbiljetter bibehålls. En ordinarie biljett som köps innan ombordstigning i exempelvis mobilen eller i en biljettautomat kostar 24 kronor för en zon. Det absolut lägsta priset får den som åker med förladdat Resekort Reskassa. Med detta kort får resenären rabatt och en zon kostar 19.20.

- Det känns glädjande att vi kan satsa på att förbättra möjligheterna för barn och unga att åka kollektivt och att vi kan behålla det ordinarie priset för att resa i Blekinges kollektivtrafik, säger regionråd Christina Mattisson (S). Om fler åker kollektivtrafik i stället för egen bil får vi en renare och tystare miljö.

I syfte att få fler att köpa biljetter innan ombordstigningen höjs priset vid köp av biljett ombord till 34 kronor för vuxenbiljett i en zon och 20 kronor för barn och ungdom. Genom att styra bort biljetthanteringen ombord till reskassa eller förköp i automater, i mobilen och ombud minskar belastningen på föraren och resan blir både snabbare och punktligare.

Sammanträdeshandlingarna inför styrelsemötet finns att läsa på Region Blekinges webbplats.

För kommentarer:

Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Anna Claesson, chef marknad- och försäljning, Blekingetrafiken, 0709-56 90 30
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43,

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.