Lunds universitet

Nya professorer installeras och goda pedagoger prisas

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 12:50 CET

Arton nya professorer vid Lunds universitet installeras den 10 mars, däribland Etzel Cardeña i psykologi, parapsykologi och hypnologi samt Tiina Rosenberg i genusvetenskap.
Under samma högtid, som äger rum i universitetets aula, får tre pedagoger 2006 års pris för sina goda lärargärningar.

Professorerna som installeras på fredag är Ulf Lindblad i allmänmedicin, Mef Nilbert i onkologi, Mikael Sigvardsson i utvecklingsbiologi, Karin Warfvinge i experimentell oftalmologi, Karin Blomqvist i grekiska, Lars-Olof Delsing i nordiska språk, Verner Egerland i romanska språk, Etzel Cardeña i psykologi inklusive parapsykologi och hypnologi, Gunilla Jarlbro i medie- och kommunikationsvetenskap, Tiina Rosenberg i genusvetenskap, Johan Bijnens i teoretisk högenergifysik, Melvyn B Davies i astronomi, Embaie Ferrow i mineralogi och petrologi, Eric Hallberg i zoologi, Per Uvdal i kemisk ytfysik. Glenn Wahlgren i atomär astrofysik, Mario Natiello i tillämpad matematik och Kurt Petersen i risk- och säkerhetshantering.

Installationsföreläsningen med temat ”Varför genusvetenskap?” hålls av professor Tiina Rosenberg. Rektor Göran Bexell, professor Mikael Sigvardsson och Studentkårernas ordförande Elisabet Månsson är övriga talare.

Lunds universitets pedagogiska pris går i år till universitetslektor Martin Garwitz vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.
I motiveringen står bland annat att Martin Garwitz har förmågan att bygga upp en kreativ studiemiljö redan i starten av utbildningen. ”Studenterna får tidigt insikter om hur olika delar av läkarutbildningen hänger samman och inte minst vad en helhetssyn på kunskapen betyder för förståelsen av en enskild patient.” Vidare anses att Martin Garwicz pedagogiska förnyelsearbete kan tjäna som inspirationskälla och modell även inom andra fakulteter.

Utmärkelsen Lunds studenters pedagogiska pristagare går till David Håkansson och Tommy Andersson.
David Håkansson är doktorand och lärare i svenska vid Språk- och litteraturcentrum. Han får priset bland annat för sin förmåga att ”ge kursinnehållet en vidare mening genom att poängtera sambandet mellan kursplanens mål och formuleringar samt sätter in studenternas förvärvade färdigheter i ett större kunskapssammanhang”.

Tommy Andersson är doktorand och undervisar i matematik för ekonomer och mikroekonomisk teori på ekonomihögskolan.
I motiveringen nämns bland annat Tommy Anderssons förmåga att använda ekonomirelaterade exempel och förklara varför ekonomistudenterna har nytta av att lära sig matematiska teorier. Han lyckas förklara det obegripliga och är en person som ”lyser av eget engagemang, som ger allt för sina studenter och som dessutom bjuder på sig själv och har en stark personlighet”.
Pristagarna kommer att motta sina priser på professorsinstallationen.

Mer information om varje professor som installeras och hela programmet finns på Lunds universitets hemsida, www.lu.se/info/profinst/

Professorsinstallationen äger rum den 10 mars klockan 16.00 i Universitetsaulan.
För mer information kontakta: övermarskalk Karin Dahlgren på telefonnummer 046-222 70 06.


Anna Johansson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28