Universitets- och högskolerådet

NYA PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE – MER RESURSER OCH MINDRE BYRÅKRATI

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:41 CET

– EU:s nya utbildningsprogram ger Sverige mera resurser och innebär mindre krångel.
Det sade Ulf Melin, generaldirektör för Internationella programkontoret, på en lanseringskonferens för det nya programmet som arrangerades idag i Stockholm.

Internationella programkontoret är den myndighet som administrerar Programmet för livslångt lärande i Sverige, och som var arrangör för konferensen som samlade närmare 800 deltagare, bland annat från skolor, organisationer, högskolor och företag. Som talare medverkade utbildningsminister Lars Leijonborg, skolminister Jan Björklund, och Michel Richonnier, från Europeiska kommissionen.
– Att så många deltog på konferensen visar att det finns ett stort intresse för det nya EU-programmet. Jag hoppas att fler kommer att engagera sig i internationella utbildningssamarbeten framöver, sade Ulf Melin.

Erfarenheter från tidigare program visar att intresset för dem är stort, men att programmen ofta uppfattas som komplicerade. Programmet för livslångt lärande, som startar i år och pågår fram till 2013, kommer på många sätt att vara bättre för anordnare av internationella utbildningsprojekt.
– Nu kommer ansökningsförfarandet att vara enklare, och dessutom ska den ekonomiska redovisningen vara smidigare, sade Ulf Melin.

Det nya programmet kommer också att innebära mera pengar för Sverige jämfört med tidigare. Det exakta resurstillskottet kommer dock att vara klart först 2008.
– De nationella programkontoren får dessutom större beslutanderätt. Det gör till exempel att vi på Programkontoret ges ökade möjligheter att själva besluta om resurser till bra projekt, sade Ulf Melin.

Fördelningen av medel i det nya programmet ser ut så här:
• Mest pengar, 40 procent, fördelas till programmet för högre utbildning, Erasmus.
• Av satsningen går 25 procent till yrkesutbildningsprogrammet Leonardo da Vinci.
• Skolprogrammet Comenius får 13 procent.
• Fyra procent av programbudgeten fördelas till vuxenutbildning genom Grundtvigprogrammet.

Resterande andel satsas bland annat på gemensamma aktiviteter för lärare och beslutsfattare inom olika utbildningsformer samt på spridning av resultat.
– Det nya programmet ger större möjligheter för elever, studenter och lärare att besöka varandra, utbyta kunskaper och studera i andra europeiska länder.

För mer information, kontakta:
David Rutström, informationschef Internationella programkontoret.
Tfn 073-346 71 22.

Eller besök http://www.programkontoret.se/nyaprogrammet

Fotografier på generaldirektör Ulf Melin finns på
http://www.programkontoret.se/templates/GenericPageList____3483.aspx