DELFOi Sweden AB

Nya prototypverktyg från DELFOi

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 12:49 CET

När Saab Aeronautics skulle bygga nEURON-flygplanet, ett experimentellt obemannat stridsflygplan, valde man att använda BoxJoint och Flexapoder från DELFOi. Med hjälp av de nya verktygen gör Saab stora besparingar i utvecklingskostnader och ledtider.

Att bygga flygplansprototyper är kostsamt, särskilt när det gäller att ta fram verktygen som bara kan användas för ett enda flygplan. Den vanligaste metoden i industrin i dag är att svetsa ihop ett ramverk av balkar och på detta montera unika fixeringar. Denna typ av konventionella verktyg innebär långa ledtider både när det gäller design och tillverkning av verktygen. Värst av allt: när prototypen väl är färdig kan de specialtillverkade verktygen aldrig mer användas. En ny typ av flexibla verktyg, BoxJoint och Flexapod från DELFOi, förändrar allt detta. Dessa verktyg kan modifieras och återanvändas för andra produkter, en stor fördel både ur kostnads- och miljösynpunkt. Dessutom innebär de nya verktygen att utvecklingsarbetet för verktygen kan snabbas upp avsevärt.

Ett delmoment där mycket tid kan sparas, enligt Saab, är detaljkonstruktionen av verktygen. När man arbetar med konventionella verktyg måste de flesta komponenter tillverkas från grunden. Att i stället använda BoxJoint och Flexapoder innebär att konstruktören arbetar med ett standardset av komponenter, vilket medför stora tidsbesparingar. Att ta fram ett konventionellt verktyg kräver stora mängder ritningar. När flexibla verktyg används behövs inga ritningar och det är enkelt att göra justeringar. Saab uppskattar tidsbesparingarna för detta delmoment till cirka 80 procent. Tiden för att bygga upp själva verktygen är också betydligt kortare med Flexapod och BoxJoint. En typisk BoxJointstruktur tar sällan mer än en vecka att bygga och en Flexapod tar bara 24 minuter per enhet att montera och ställa in med hög noggrannhet. Här uppskattar Saab tidsbesparingarna till cirka 50 procent.

Om DELFOi
DELFOi som säljer BoxJoint och Flexapod har under 2009 och 2010 rönt stora framgångar i sin försäljning i Sverige och internationellt, kanske främst i Storbritannien. Flera företag ser besparingar i kostnad och ledtid genom att använda BoxJoint och Flexapoder. Vi kan stolt räkna upp aktiva kunder som: Airbus R&T i Bristol, KUKA i Birmingham, BAE Systems i Lancashire, Airbus Manufacturing Research Center i Nottingham, Boeing Advanced Manufacturing Research Center i Sheffield och Queens University i Belfast.