Livsmedelsverket

Nya råd för maten i skolan och förskolan ska tas fram av Livsmedelverket

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 14:42 CEST

Regeringen har gett Livsmedelsverket uppdraget att ta fram nya råd för maten i förskolor och skolor. Råden ska följa de nya svenska näringsrekommendationerna, SNR. I uppdraget ingår också att sprida kunskap om råden till personalen i landets skolkök. De riktlinjer för skolmåltider som redan finns, som Livsmedelsverket utformat tillsammans med Stockholms läns landsting, anses inte vara tillräckligt kända ute bland skolmåltidspersonalen.

Råden ska täcka hela skoldagen och omfatta all mat skolan erbjuder alltså även frukost, i de fall sådan serveras, och mellanmål. De ska också ta upp skolans förhållningssätt till goda matvanor. De nya råden ska dessutom ge stöd vid upphandling av måltidsverksamheten, dvs när kommunen lägger ut skolmaten på entreprenad.


Delrapport i maj
Livsmedelsverket ska överlämna sitt förslag till nya råd för mat i skola och förskola till regeringen senast den 1 februari 2007, men redan 1 maj 2006 ska verket lämna en delrapport.

- Vi har känt till att vi ska få uppdraget ett tag nu och redan satt igång med planeringen för det, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, nutritionist vid Livsmedelsverket. Hon leder den arbetsgrupp som ska arbeta fram de nya råden.

Med bakgrund till råden
- Skillnaden mellan dagens riktlinjer för skolmat som bara handlar om lunchmaten är att de nya råden ska ta upp hela skoldagen, men också att vi kommer beskriva bakgrunden till de olika råden mer utförligt. Detta för att öka förståelsen för dem.
Livsmedelsverket kommer också att skriva olika kapitel som vänder sig till olika grupper, skolmåltidpersonal, lärare, fritidspersonal etc för att underlätta för dem att se hur de kommer in i bilden.

Ytterligare upplysningar:
Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, nutritionist: 018-17 55 73