TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Nya regler för blodtrycksläkemedel den 1 september

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 14:38 CEST

Från och med den 1 september ska dyrare blodtrycksläkemedel användas först när patienten prövat ett likvärdigt billigare alternativ. Detta kan frigöra en kvarts miljard - pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården. Nästan var femte svensk, 1,6 miljoner personer, tar någon typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Den1 september börjar Läkemedelsförmånsnämndens, LFN:s, nya beslut om subvention av läkemedel mot högt blodtryck att gälla. Besluten innebär bland annat att en del dyrare läkemedel får användas först om patienten inte har fått tillräcklig effekt av ett billigare. I dag går LFN och Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, ut i ett gemensamt brev till cirka 13 000 berörda läkare med information om besluten.

- Vi har i många år arbetat för en kostnadseffektiv användning av läkemedel mot högt blodtryck. Vi välkomnar LFN:s beslut och kommer nu tillsammans med LFN att arbeta för att genomföra detta, säger Kerstin Hulter Åsberg, ordförande för LOK.

Många läkemedel för behandling av högt blodtryck är likvärdiga i fråga om medicinsk effekt och biverkningar, samtidigt som priserna varierar kraftigt. En mer kostnadseffektiv användning av dessa läkemedel kan frigöra 250 miljoner kronor per år i Sverige. I första hand ska billigare alternativ väljas.

- Vi vill få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till subvention av läkemedel. Nu arbetar vi tillsammans med läkemedelskommittéerna för att få ett så brett genomslag som möjligt för våra beslut, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden.

De nya besluten presenterades i februari 2008 och börjar gälla den 1 september.
Besluten innebär att tre läkemedelssubstanser försvinner helt ur högkostnadsskyddet och att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck, som angiotensin receptorblockerare (ARB), inte ska användas i första hand utan bara när de verkligen behövs.

Besluten finns att ladda ned på www.lfn.se/blodtryck

 

Tabell: Så här många patienter tar blodtrycksläkemedel:

Län Antal patienter som tar läkemedel mot högt blodtryck

Stockholm 294 000

Västra Götaland 266 000

Skåne 213 000

Östergötland 78 000

Jönköping 61 000

Gävleborg 58 000

Värmland 58 000

Norrbotten 56 000

Västernorrland 55 000

Dalarna 54 000

Uppsala 54 000

Västerbotten 54 000

Örebro 52 500

Sörmland 52 000

Halland 51 500

Västmanland 49 500

Kalmar 46 000

Kronoberg 36 000

Blekinge 31 000

Jämtland 26 000

Gotland 11 000

Riket: 1 656 500

Källa:Socialstyrelsens läkemedelsregister

Den 1 september 2008 byter LFN namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. LFN har fått utökat uppdrag och breddat sin kompetens eftersom myndigheten även kommer att fatta beslut om vad som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvårdsbehandlingar.

För ytterligare information kontakta:
Ann-Christin Tauberman, tel: 08-56 84 20 51
Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i Sveriges läkemedelskommittéer (LOK), tel: 018-611 61 79, Mobil: 070-641 81 89
Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras av samhället och därmed få räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.