Finansdepartementet

Nya regler för införsel av alkohol underlättar beskattning

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 13:19 CEST

Regeringen vill underlätta beskattning av alkohol som privatpersoner för in i Sverige. Förslag till nya regler har skickats på remiss till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller också förslag till nya regler för införsel av bränsle för uppvärmning.

Sedan den 1 juli 2008 får privatpersoner föra in alkohol för eget bruk med hjälp av en mellanhand, t.ex. en bekant eller ett transportföretag. I dessa fall ska alkoholskatt betalas i Sverige. För att myndigheterna ska veta vem som ska betala skatten ska den som transporterar varorna till Sverige ha med sig ett särskilt dokument där det framgår vem som är skattskyldig. Om föraren inte kan uppvisa sådant dokument påförs han eller hon transporttillägg.

Uppvärmningsbränsle som förs in till Sverige av en enskild person för eget bruk ska enligt förslaget beskattas i Sverige, om inte bränslet förs in i tankfordon för yrkesmässig handel. Tullverket ska kontrollera privata transporter av skattepliktigt bränsle, medan Skatteverket ska besluta om skatt och eventuellt transporttillägg.

Ändringarna är anpassningar av svenska bestämmelser till EG-rätten och föreslås börja gälla den 1 januari 2009.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Rolf Bohlin
Kansliråd
08-405 17 22-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk (http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/112121)