Livsmedelsverket

Nya regler för kontroll av slakt av vilt och hägnat vilt

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:07 CEST

I samband med att den nya livsmedelslagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2006 förändras kontrollen av slakt av vilt och hägnat vilt.

Några nyheter blir:

All köttbesiktning av vilt ska från årsskiftet ske i en anläggning som godkänts av en myndighet. Regeringen kommer att besluta vilken myndighet som ska ansvara för godkännande och kontroll. Livsmedelsverket kommer att föreslå Jordbruksdepartementet att Livsmedelsverket ska vara ansvarig myndighet.

Kontrollarbetet i samband med all slakt och styckning ska efter årsskiftet utföras av så kallade officiella veterinärer: Dessa är anställda av den myndighet som utses av regeringen.

Reglerna om viltbesiktning med personlig viltstämpel upphör att gälla den 31 december 2005. Därefter kan denna stämpel inte längre användas.

Det blir möjligt för jakträttsinnehavare att leverera visst eget nedlagt, oavhudat/oplockat vilt direkt till konsument och detaljhandel. Köttbesiktning krävs inte.
Även direkta leveranser av kött av vilt kan ske från jägare till konsument och detaljhandel, om köttet hanterats i en godkänd lokal. Köttbesiktning krävs då inte.
För vildsvin, björn och andra köttätande djur samt för dov- och kronhjort gäller alltid krav på köttbesiktning.
Huvuddelen av hägnat vilt kan avlivas i anslutning till hägnet utan att veterinär behöver vara närvarande.

Utförlig information om förändringarna finns i Livsmedelsverkets brev till branschen, andra myndigheter samt övriga intressenter (2005-10-25).
http://www.slv.se/upload/dokument/Nyheter/2005/Info%20ang.%20kontroller%20av%20vilt.pdf

Ytterligare upplysningar: Enheten för köttillsyn 018 - 17 55 00

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500