Socialdepartementet

Nya regler för landstingssammanläggningar

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:19 CET

Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning överlämnar i dag sitt första delbetänkande, Sammanläggningar av landsting - övergångsstyre och utjämning (SOU 2010:77), till statsrådet Stefan Attefall. En ny lagstiftning föreslås för att underlätta för kommuner och landsting att komma överens om ekonomiska frågor när nya landsting ska bildas.

I dag finns ingen lagstiftning för övergångsstyre och utjämning vid bildandet av nya landsting. När landstingen i Skåne och Västra Götalands län bildades antog riksdagen särskilda tillfälliga lagar för dessa landsting. Utredningens förslag till permanent lagstiftning förbättrar förutsättningarna för kommuner och landsting att komma överens om hur effekter av en enhetlig landstingsskattesats och verksamhetsöverföringar ska regleras ekonomiskt. Det betyder att lokala och regionala initiativ om en ändrad landstingsindelning kan tas utifrån en tydligare och bättre grund.

Lagförslagen innebär att ett nytt landsting får lämna bidrag till kommunerna i landstinget för att motverka att landstingsbildningen leder till höjd kommunalskatt. Dessutom får kommunerna i ett nybildat landsting lämna bidrag till varandra för att utjämna de kostnadseffekter som följer av en ändrad uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Bidragen får bara lämnas under en övergångsperiod.

I det fortsatta arbetet har utredningen till uppdrag att pröva om det är möjligt att finna en lämplig geografisk gränsdragning för ändrad landstingsindelning i Norrland respektive Svealand. Utredningen ska efter önskemål även bistå landsting i andra delar av landet i frågor om ändrad landstingsindelning. Utredningen ska dessutom se över den statliga regionala förvaltningen och föreslå hur denna kan bli tydligare och mer samordnad.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall
08-405 39 06
070-646 21 12