Finansdepartementet

Nya regler för momsfakturor och för arkivering av räkenskapsinformation

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 14:58 CEST

Regeringen överlämnade på onsdagen en proposition till riksdagen om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. Reglerna föranleds av ett EG-direktiv, som antogs i december 2001 (Rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på faktuering när det gäller mervärdesskatt).

De nya reglerna
· fastställer att det är säljaren som är skyldig att utfärda fakturor och tillåter att en tredje person, eller under vissa förutsättningar köparen, får utföra uppgiften att utfärda faktura för säljarens räkning
· fastställer för vilka transaktioner som faktura ska utfärdas och vilka uppgifter en faktura ska innehålla för att kunna godtas i mervärdesskattesammanhang
· tillåter att en förenklad faktura får utfärdas i vissa fall och tillåter även att en samlingsfaktura utfärdas för flera särskilda leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster
· anger uttryckligen att elektronisk fakturering är tillåten

De nya reglerna behandlar även arkivering av fakturor. Reglerna innebär att arkivering av elektroniska fakturor under vissa förutsättningar får ske utomlands. Förslaget i denna del avser dock all räkenskapsinformation och är inte begränsat till fakturor.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2004.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Marianne Svanberg
Dep.råd
08–405 15 34

Madelaine Tunudd
Kam.rättsass.
08–405 27 69