Finansdepartementet

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 13:18 CEST

Eva Rosengren
Pressekreterare
08 - 405 16 25
070 - 657 08 95

Marianne Svanberg
Departementsråd
08 – 405 15 34

Madelaine Tunudd
Kammarrättsassessor
08 – 405 27 69


Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation
Regeringen beslutade på torsdagen om en remiss till Lagrådet som föreslår nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. Reglerna föranleds av ett EG-direktiv, som antogs i december 2001 (Rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt).

De nya reglerna
· anger vem som är skyldig att utfärda fakturor och tillåter att en tredje person, eller under vissa förutsättningar köparen, får fakturera för säljarens räkning
· fastställer för vilka transaktioner som faktura ska utfärdas och vilka uppgifter som en faktura ska innehålla för att kunna godtas i mervärdesskattesammanhang
· tillåter att en förenklad faktura får utfärdas i vissa fall och tillåter även att en samlingsfaktura utfärdas för flera särskilda leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster
· anger uttryckligen att elektronisk fakturering är tillåten

De nya reglerna behandlar även arkivering av fakturor och medger att arkivering av elektroniska fakturor under vissa förutsättningar får ske utomlands. Förslaget i denna del avser all räkenskapsinformation.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2004.