Stockholms Läns Landsting

Nya regler för sjukreseavgifter: Nu är alla garanterade högkostnadsskyddet

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 15:47 CEST

Från och med den 1 september 2003 räknas även avgifter lägre än 140 kronor in i högkostnadsskyddet.

När taxametern har stannat på summor under egenavgiften på 140 kronor har många resenärer valt att själva betala kostnaden. Det har inneburit att alla inte har fått del av det så kallade högkostnadsskyddet på 1200 kronor om året, det vill säga det belopp resenären maximalt behöver betala för sina sjukresor.

Från och med den 1 september kommer avgiften, som inte betalas kontant utan faktureras i efterhand, att räknas in i högkostnadsskyddet oavsett beloppets storlek. Ingen kommer alltså att faktureras ett högre belopp än vad taxametern visar.

- För resenären innebär de nya reglerna mindre krångel eftersom han eller hon inte i förväg behöver fundera över om gränsen för högkostnadsskyddet kommer att uppnås eller inte, säger Göran Rådö vid Beställarkontor Vård, Stockholms läns landsting.

För ytterligare information:
Göran Rådö, Beställarkontor Vård, Stockholms läns landsting,
tel: 08-737 30 01
Fredrik Persson, Beställarkontor Vård, Stockholms läns landsting,
tel: 08-737 48 67