Boverket

Nya regler ger tillgängliga gator och torg

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:42 CEST

I dag (den 1 oktober) träder Boverkets regler (BFS 2004:15 ALM 1) i kraft med krav på att alla nya gator, torg och parker som anläggs ska vara tillgängliga och användbara för alla människor i samhället. Reglerna är till för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Reglerna gäller vid nyanläggning av allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Det gäller allt från gator och torg till nöjesparker, golfbanor och skidbackar med liftar. Kraven på tillgänglighet och användbarhet handlar bl.a. om att det ska finnas en hiss vid större nivåskillnader, att trappavsatser ska märkas med kontrastmarkeringar och att det ska finnas särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade. Kravet på hiss gäller t.ex. vid terminaler och hållplatser om nivåskillnaden är så stor som ett våningsplan.

Det är markägaren som är ansvarig för att reglerna följs. Framför allt är det kommunerna som berörs, eftersom de äger ca 90 procent av den allmänna platsmarken, men reglerna gäller även för privata näringsidkare.

– Om tillgänglighetsaspekterna kommer in tidigt i planerings- och projekteringsarbetet, så behöver det inte nödvändigtvis medföra några egentliga merkostnader. Att redan från början ta hänsyn till alla krav innebär istället möjligheter till besparingar, säger Ingrid Hernsell, arkitekt på Boverket.

– Vi vill gärna lyfta fram de positiva följdeffekter som kan uppstå. T.ex. kan en investering för ökad tillgänglighet löna sig genom att kundunderlaget breddas. Fler människor får tillgång till området och intäkterna kan öka.

Sedan ett år tillbaka finns regler för att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga lokaler och på allmänna platser.

Ytterligare upplysningar:
Ingrid Hernsell, arkitekt, Boverket, tfn 0455-35 32 81, 0701-85 32 81
Ingvar Andersson, pressansvarig, Boverket, tfn 0455-35 31 09, 0701-85 31 09