Finansdepartementet

Nya regler minskar företagens administrativa börda

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:29 CEST

Regeringen föreslår lättnader för företagen i en ny proposition. Den företagare som varje månad lämnar skattedeklarationer om till exempel moms ska kunna utse ett deklarationsombud.

Propositionen, som lämnas till riksdagen idag, innehåller en ny lag om deklarationsombud. Den som varje månad lämnar skattedeklarationer om moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt ska kunna utse ett deklarationsombud, till exempel en revisor, att lämna deklarationen. Den deklarationsskyldige behöver då inte själv underteckna skattedeklarationen. Förslaget gäller dem som lämnar skattedeklarationerna över nätet och innebär en stor minskning av den administrativa bördan för företagen och dessutom frigjorda resurser hos Skatteverket.

Förslaget kommer från Skatteverket som i oktober 2003 fick regeringens uppdrag att gå igenom reglerna för företag i syfte att identifiera sådant som är onödigt krångligt och som kan förenklas. Drygt 730 000 skattedeklarationer lämnas varje månad av arbetsgivare och fysiska och juridiska personer som är registrerade för mervärdesskatt.

Propositionen innehåller också förslag om att myndigheter, i likhet med vad som redan gäller för enskilda, ska få direktåtkomst till uppgifter om sig själva i beskattningsdatabasen.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 april 2006.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Nils-Fredrik Carlsson
Departementssekreterare
08-405 23 78


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:31 Deklarationsombud m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/5019/a/51788)