Livsmedelsverket

Nya regler om hygien och kontroll är antagna

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 14:40 CEST

EUs jordbruksministrar och Europaparlamentet antog nyligen nya EG-regler om livsmedelshygien och kontroll, som ska tillämpas från den 1 januari 2006.
Detta är ett resultat av en omfattande översyn av nuvarande regelverket för hygien och kontroll av livsmedel.

De nya reglerna har formen av EG-förordningar. Det innebär att de kommer att gälla direkt utan att omformas till svenska föreskrifter.

Säkerhet och tydlighet
Den omfattande översynen av lagstiftningen, som påbörjades för några år sedan, syftar till att förbättra säkerheten för konsumenten, och att samordna, förenkla och uppdatera befintlig EG-lagstiftning i fråga om hygien och kontroll.

Åtskiljer
Det blir en tydlig åtskillnad mellan regler om hygien som främst riktar sig till företagen och regler om kontroll som främst riktar sig till tillsynsmyndigheterna.
En annan princip har varit att inrikta lagstiftningen på de mål som ska uppfyllas och rensa bort detaljerade tekniska beskrivningar hur dessa mål kan uppfyllas.

Kommande regler
Omstöpningen av regelverket kommer att innebära många förändringar i flera steg.

De nya EG-förordningarna kommer under de närmsta åren att kompletteras med ytterligare regler från EG.
Livsmedelsverkets föreskrifter om tillsyn, lokaler, hantering och personalhygien, samt alla föreskrifter som innehåller hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung kommer helt eller delvis att upphävas.
Vissa nya nationella föreskrifter skapas.
Vidare förväntas det att branschen utarbetar riktlinjer för hur kraven i lagstiftningen kan uppnås.
Livsmedelsverket planerar att ge ut vissa vägledningar för hur lagstiftningen ska tillämpas.
Livsmedelsverket kommer att återkomma med nyheter vartefter arbetet framskrider.
De nya förordningarna har inte publicerats ännu. På verkets webbplats finns länkar till tidigare förslag under Lagstiftning/kommande lagstiftning.

Pressmeddelande från EU-kommissionen, 26 april:

Byrne welcomes completion of extensive review of food and feed controls and hygiene rules
Questions and answers hygiene requirements for food
Questions and Answers on the Regulation on Official Food and Feed Controls

Ytterligare upplysningar:
Karin Winberg, statsinspektör, 018-17 56 09
Lars-Börje Croon, statsinspektör 018- 17 55 64
Anders Larsson, byrådirektör 018-17 56 15