Näringsdepartementet

Nya regler på fjärrvärmemarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 14:53 CET

Regeringen har beslutat om en proposition gällande nya regler för mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden.

Regeringen har beslutat om en proposition gällande nya regler för mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden.

Fjärrvärme är den dominerande formen för uppvärmning i bostäder och lokaler samt för uppvärmning av tappvarmvatten i Sverige. Idag är frågor om mätning, debitering och rapportering oreglerade. I huvudsak tillämpas preliminär debitering av fjärrvärme, särskilt för mindre kunder.
Regeringens förslag som nu överlämnats till Riksdagen, innebär att det i fjärrvärmelagen införs bestämmelser om skyldighet för fjärrvärmeföretagen att mäta och rapportera kundernas förbrukning månadsvis.

I propositionen föreslås också att fjärrvärmeföretagens debitering av kunderna bara får basera sig på uppmätt förbrukning och inte som idag preliminärdebitering några gånger per år med en slutlig debitering vid årets slut. Det föreslås också att debitering ska ske minst fyra gånger per år.

Med månadsvis mätning kommer kunderna kunna få en bättre avstämning och en mer direkt koppling mellan förbrukning och debitering. Genom kravet om att månadsvis rapportera om den uppmätta värmeförbrukningen underlättas även för kunderna att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2015.Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare
08-405 10 00
070-206 75 62-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden, prop. 2010/11:73 (http://www.regeringen.se/sb/d/14220/a/161559)