Svensk Vindkraftförening

Nya rekord för vindkraften i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 09:28 CET

Vindkraften slog nytt produktionsrekord igen under 2012 med 7,1 TWh. En ökning med 17 procent från året innan. Totalt installerades 846 megawatt ny vindkraft från 366 nya vindturbiner (765 MW från 380 verk 2011) en effektökning med 10,6 procent vilket även det var nytt rekord.

Vindkraftens andel motsvarade 5,0 procent av landets totala elanvändning på 141,7 TWh. Därutöver exporterade Sverige 19,6 TWh el till grannländerna. Vindåret låg över medelåret men något sämre än året innan. Ett vindkraftverk om dagen uppfördes under året.

Totalt finns nu 3633 MW vindkraft i Sverige. Marknaden dominerades av danska Vestas Wind Systems A/S med 525 megawatt under 2012, följt av tyska Enercon med 124 MW och likaledes tyska Nordex med 80 MW samt tysk-danska Siemens Windpower på fjärde plats med 62 MW. Totalt uppfördes vindkraftverk från 11 olika leverantörer i Sverige.

Av EU:s 27 medlemsländer hamnade Sverige på sjunde plats med sju procent av den installerade effekten 2012. Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien, Rumänien och Polen hamnade på platserna före oss. Totalt installerades i EU-27 11 895 MW (9 664 MW) en ökning med 23,1 procent.

I år bedöms marknaden gå ned kraftigt på grund av de försämrade ekonomiska villkoren. Det är svårt att göra en prognos för 2013 men troligen tappar vi upp mot 40%. Att branschen hade en ökning av den installerade effekten samtidigt som branschen genomgick ett stålbad beror på att investeringsbesluten tagits åren innan. Branschen är starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen samt den politiska viljan att ställa om till ett resursmässigt hållbart samhälle.

För mer information kontakta: 
Gunnar Grusell tel. 070-424 89 43, e-post: gunnar.grusell@minmail.com
Örjan Hedblom, tel.070-899 12 98, e-post: orjan@svensk-vindkraft.org

____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen är verksam i hela landet och har till uppgift att främja vindkraftens utveckling genom att:

- förmedla kunskap
- främja teknisk utveckling
- skapa rimliga ekonomiska villkor samt
- samverka med myndigheter och organisationer

Se även www.svensk-vindkraft.org.

The Swedish Wind Power Association is a collective trade organization for private persons, wind turbine owners and wind power developers. The association has approx 2 000 members, is active in Sweden as well as internationally and promotes the development of wind power through:

- Mediating knowledge
- Promoting technical development
- Creating reasonable economic and financial conditions
- Collaborating with authorities, organizations and the industry