Västtrafik

Nya resmöjligheter på landsbygden

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 14:43 CET

Den 20 januari drar Västtrafik igång en satsning på utbyggd Närtrafik i Västra Götalandsregionen. Målet är att skapa fler resmöjligheter mellan landsbygd och tätort i områden där det idag inte finns underlag för vanlig busstrafik.

Närtrafik är kollektivtrafik som vänder sig till resenärer som har längre än 1 km till närmaste hållplats, i områden där det finns färre än 10 linjelagda turer per vardag med kollektivtrafiken.

– Vi vill lyfta fram fördelarna med att använda Närtrafiken och visa att det är ett enkelt, prisvärt och flexibelt sätt att resa, säger Camilla Holtet, trafikutvecklingschef på Västtrafik.

Resorna beställs på förhand inom fem olika tidsintervaller och körs med taxibilar eller mindre bussar, där resenärerna hämtas upp på önskad adress. Resan kostar 38 kronor och betalas kontant eller med betalkort. För att förenkla betalningen ytterligare har också en sms-biljett tagits fram.

Tio kommuner ingår i försöket och i Åmål, Dals-Ed och Bengtsfors introduceras tjänsten för första gången. Boende i Mellerud, Färgelanda, Munkedal och Tranemo får utökat utbud, samtidigt som passningen till ordinarie kollektivtrafik har förbättrats i samtliga berörda kommuner, där också Skara, Vara och Götene ingår.

– Nu får boende i områden där det inte finns underlag för vanlig busstrafik tillgång till fler resmöjligheter och vi hoppas att fler ska upptäcka fördelarna med Närtrafiken, säger Camilla Holtet. 

En annan nyhet från den 20 januari, som gäller i de tio kommuner som ingår i satsningen, är möjligheten att resa över kommungränserna. I och med utbyggnaden av trafiken har nu 36 av 49 kommuner i Västra Götalandsregionen tillgång till Närtrafik.

Satsningen på utbyggd Närtrafik är ett steg i arbetet att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden och finansieras av Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. Försöket pågår fram till den 13 december 2014 och kommer därefter att utvärderas. Målsättningen är att på sikt erbjuda tjänsten i samtliga kommuner i regionen.

Västtrafik kommer att göra en marknadsföringskampanj under januari och februari för att uppmärksamma satsningen och informera om resmöjligheterna med Närtrafiken. På Västtrafiks webbplats kan du läsa mer om Närtrafiken i de olika kommunerna: www.vasttrafik.se/nartrafik

För mer information:
Camilla Holtet, trafikutvecklingschef 0705-21 82 13
Gunilla Wicktor, informationsansvarig anropsstyrd trafik 0708-56 01 66
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.