ManpowerGroup

Nya resultat från Manpower Work Life: Var femte har IT-problem på jobbet varje dag

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 10:25 CEST

Var femte svensk, 19 procent, drabbas av IT- eller teknikproblem på jobbet varje dag. Det vanligaste problemet är att program och system är tröga eller går långsamt. Det visar den senaste undersökningen från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

– De allra flesta är i dag helt beroende av en dator eller annan teknik för att kunna utföra sitt arbete. Det gör att den digitala arbetsmiljön blir en allt viktigare fråga. För om tekniken inte fungerar skapar den problem snarare än lösningar, säger Camilla Egerlid, vd för Experis, en del av ManpowerGroup Sverige.

Under en normal arbetsvecka har var femte svensk, 19 procent, IT- eller teknikproblem en eller flera gånger om dagen. Fyra av tio, 41 procent, har problem en eller flera gånger i veckan. Totalt är det alltså sex av tio svenskar som har IT- eller teknikproblem varje vecka. Det vanligaste problemet är långsamma program och system, som drabbar 54 procent. Andra vanliga problem är internetuppkopplingar och skrivare samt datorer som låser sig eller kraschar.

Undersökningen visar också att var fjärde svensk, 24 procent, ibland eller ofta tar med sig egen teknik- eller IT-utrustning till jobbet för att den som finns inte är tillräckligt bra. Det kan bero på att fyra av tio svenskar, 41 procent, anser att den teknik de har hemma är mer modern. Andelen ökar ju yngre personen är. Bland 80-talisterna är andelen 52 procent, jämfört med 27 procent bland 50-talister och äldre.

– Undersökningsresultatet visar på en stor och viktig förbättringspotential på svenska arbetsplatser. Arbetsgivare som investerar i ny teknik bör göra ett gediget förberedelsearbete och en ordentlig upphandling så man vet att de lösningar man köper fungerar i verksamheten – och att leverantören kan se till att de kommer fortsätta att fungera, säger Camilla Egerlid.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes under april 2012.

Fakta nedan:
- Diagram: Så ofta har vi IT- eller teknikproblem på jobbet
- De tio vanligaste IT- eller teknikproblemen
- Diagram: Andel som anser att de har modernare teknik hemma än på jobbet
- Om undersökningen

Pressbilder:
- Camilla Egerlid, vd Experis

För mer information, kontakta gärna:
Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

 

__________________________________________________________________________________

Diagram: Så ofta har vi IT- eller teknikproblem på jobbet
Figuren visar hur ofta de svarande anger att IT- eller teknikproblem stjäl tid från arbetet under en normal arbetsvecka.

De tio vanligaste IT- eller teknikproblemen
1. Problem med att program och system är väldigt tröga eller går väldigt långsamt: 54 procent
2. Problem med internetuppkoppling eller internetåtkomst: 31 procent
3. Problem med skrivare: 29 procent
4. Problem med datorer som låser sig eller kraschar: 28 procent
5. Problem med program eller teknik som fungerar dåligt tillsammans: 26 procent
6. Problem med telefoner eller mobiltelefoner: 17 procent
7. Problem med övrig teknisk utrustning: 11 procent
8. Problem som uppstår för att jag själv kan programmen eller systemen för dåligt: 9 procent
9. Inget av ovanstående/annat än ovanstående: 9 procent
10. Problem med fax: 2 procent

Listan ovan visar hur stor andel av de svarande som anger att de har ett visst problem. Flera alternativ kunde anges.

Diagram: Andel som anser att de har modernare teknik hemma än på jobbet
Figuren visar hur stor andel av respektive åldersgrupp som anser att den teknik de har hemma är mer modern än den de har tillgång till på jobbet.

Om undersökningen
Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. Det totala antalet svarande i den senaste undersökningen var 6 362 personer. Antalet svarande för respektive fråga framgår nedan.

Så här såg frågorna ut:
”Under en normal arbetsvecka, hur ofta skulle du säga att det inträffar olika typer av strul eller problem med teknik eller IT-utrustning som stjäl tid från ditt arbete?” (3 422 svarande)

”Vilka skulle du säga är de vanligaste typerna av IT/teknikstrul som du stöter på i ditt jobb? (3 426 svarande)

”Händer det att du tar med din egen teknik- eller IT-utrustning till jobbet för att den utrustning som finns på jobbet inte är tillräckligt bra eller inte räcker till?” (3 407 svarande)

”Vilken teknik skulle du säga är mest modern? Min privata teknik som jag har hemma/Den teknik jag har tillgång till på jobbet/Båda är ungefär lika moderna” (3 384 svarande)

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och bedriver verksamhet under tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsida på nätet med fler än 100 000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.