FAO

Nya riktlinjer för att hantera bioenergiutvecklingens möjligheter och avigsidor

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 15:26 CET

FAO-projekt för att maximera fördelarna för landsbygdsbefolkningen och förhindra en negativ påverkan på livsmedelsförsörjningen

FAO ger ut ett antal riktlinjer och metoder som stöd till regeringar som vill skapa en landsbygdsutveckling genom möjligheterna som bioenergi kan ge och samtidigt se till att odlingen av biobränslegrödor inte sker på bekostnad av livsmedelsförsörjningen.

FAO:s arbete med att utforma riktlinjer för bioenergi och en tryggad livsmedelsförsörjning (BEFSCI) innehåller metoder för att bedöma miljömässiga och samhällsekonomiska effekter av bioenergiproduktion, mätbara indikatorer av produktionens påverkan, rekommendationer för en god bioenergiproduktion och riktlinjer som förespråkar en hållbar bioenergiutveckling.

”Om ett par månader kommer det internationella samfundet samlas vid Rio+20-mötet för att försöka hitta nya vägar att bekämpa fattigdomen på landsbygden och samtidigt främja en hållbar utveckling. Om bioenergiproduktionen sker ansvarsfullt och på lämpliga platser kan den erbjuda möjligheter för lantbrukare och landsbygdsbefolkningar att bli en del av den nya gröna ekonomin samt hjälpa till att motverka effekterna av årtionden med bristande investeringar i världens lantbruks- och landbygdsområden”, säger Alexander Mueller, undergeneraldirektören för FAO:s avdelning för naturresurser och miljö.

Bioenergiutvecklingen måste dock undvika att underminera livsmedelstillgången, framhåller Mueller. Skogsavverkning för att skapa bioenergiodling liksom påverkan på ursprungsbefolkningar är ytterligare problem att ta hänsyn till.         

”Bioenergiutvecklingen måste utformas försiktigt och efter grundläggande principer som tar hänsyn till sociala målsättningar som hållbar landsbygdsutveckling, fattigdomsbekämpning och en tryggad livsmedelsförsörjning”, fortsätter Mueller.

Vägledning för beslutsfattare och investerare

BEFSCI-projektet, som är finansierat av Tysklands departement för livsmedel, lantbruk och konsumtion (BMELV), initierades för att studera det komplexa förhållandet mellan bioenergi och livsmedelsförsörjning samt för att hjälpa beslutsfattare att fatta välgrundade beslut gällande bioenergiutveckling.  

Projektet har bland annat resulterat i: ett webbaserat verktyg för att beräkna bioenergiprojekts påverkan på livsmedelsförsörjningen, en omfattande lista med metoder och indikatorer för att bedöma bioenergins påverkan på livsmedelsförsörjningen på nationell nivå och ett antal miljömässigt goda metoder för att minimera den negativa miljöpåverkan. Projektet har även resulterat i en sammanställning av socioekonomiska metoder som håller på att implementeras av producenter vilka visar på goda exempel av hur bioenergiutvecklingen både kan främja landsbygdsutveckling och förbättra livsmedelsförsörjningen.    

Projektet har även sammanställt en förteckning av åtgärder och riktlinjer som kan användas för att hantera den negativa påverkan som bioenergiproduktion kan ha på livsmedelsförsörjning och miljö. Projektet har också undersökt hur småskaliga producenter bättre kan inkluderas i den globala värdekedjan för bioenergi.       

En sammanfattande rapport som BEFSCI gav ut idag identifierar och analyserar olika strategier som regeringar och samhällsplanerare kan använda för att kräva eller främja bra metoder för bioenergi. ”Rapporten ser till för- och nackdelar samt lämpligheten hos dessa olika strategier så att regeringar som just börjat tampas med dessa frågor kan lära sig av andras erfarenheter”, förklarar Heiner Thofern som leder BEFSCI-projektet vid FAO.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s riktlinjer och kriterier för bioenergi och tryggad livsmedelsförsörjning (BEFSCI)

FAO:s syn på bioenergi

FAO:s arbete med bioenergi