Vänsterpartiet

Nya riktlinjer för bemanning i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 12:37 CEST

Idag rapporterade Ekot om att bemanningen på många demensboenden är för låg. Vänsterpartiet föreslår nu nya riktlinjer för bemanningen i äldreomsorg.

- Äldre och demenssjuka är en utsatt grupp som är väldigt beroende av de anställda i äldreomsorgen. Människors trygghet får aldrig hotas på grund av för lite bemanning. Även om det ofta är bra med den tekniska utvecklingen i äldreomsorgen får det inte bli så att robotar ersätter människor, säger Lars Ohly.

- Vänsterpartiet har länge drivit frågan om mer resurser, höjd kvalité samt fler anställda i äldreomsorgen. Men eftersom vi ser att det fortfarande finns stora brister föreslår vi nu att nya riktlinjer för personaltäthet tas fram. Vi har tidigare varit motståndare till sådana regleringar eftersom ett golv lätt blir ett tak, men nu är bemanningen så dålig så det krävs en ändrad politik. Vi behöver klart och tydligt definiera hur mycket personal som krävs för att bedriva en god äldreomsorg så att de äldre kan komma ut och få sina behov tillgodosedda, säger Lars Ohly.

Presskontakt: Matti Kataja 070-9283010