Socialdepartementet

Nya riktlinjer i sjukskrivningsprocessen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 11:55 CET

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med försäkringsmedicinska riktlinjer. Dessa ska bland annat underlätta bedömningen av lämpliga sjukskrivningstider vid olika diagnoser. Riktlinjerna ska vara ett stöd för läkare i vården och tjänstemän vid Försäkringskassan, men ska även finnas lättillgängliga för allmänheten. Med hjälp av enhetliga bedömningsgrunder skapas förutsättningar för att sjukskrivningsprocessen ska bli mer enhetlig och rättssäker.

Målet är att riktlinjerna ska börja användas den 1 oktober 2007. Socialstyrelsen bedömer att detaljerade rekommendationer bör tas fram för mellan 60 och 90 diagnoser. Ett komplett beslutsstöd förväntas täcka cirka 75 procent av alla sjukskrivningstillfällen.

I ett tillägg till ett tidigare avtal mellan staten och Landstingsförbundet åtar sig landstingen att vidta åtgärder inom hälso- och sjukvården för att implementera riktlinjerna.Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se