SIS, Swedish Standards Institute

Nya riktlinjer om asylsökandes boende

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 21:59 CET

Lägenheter för asylsökande ska ha jämförbar kvalitet oavsett var i landet de finns. SIS, Swedish Standards Institute och Migrationsverket har arbetat fram överenskommelsen tillsammans med hyresvärdar, myndigheter, tillverkare, branschorganisationer, ideella föreningar och ett antal kommuner.

Idag kan boendet för asylsökande se väldigt olika ut. Det har saknats enhetliga riktlinjer för vilken utrustning som ska finnas i bostäderna och hur de ska anpassas för boende med särskilda behov.

– Det är viktigt för oss att skapa ett så bra boende som möjligt för asylsökande som söker skydd i Sverige. Vi har nu en bra överenskommelse att arbeta utifrån när vi utvecklar vårt boende, säger Caroline Henjered, verksamhetschef på Migrationsverket.

SIS och Migrationsverket har arbetat fram gemensamma riktlinjer för hur bostäderna ska utrustas. Arbetet har bedrivits i en bred projektgrupp med representanter för hyresvärdar, leverantörer av inredning och utrustning, myndigheter, kommuner och intresse- och frivilligorganisationer.

– Vi har tillsammans med Migrationsverket fått med många intressenter med stor kompetens i arbetet och på så sätt skapat en bra produkt. SIS arbetssätt och öppna process gör att arbetet har bred förankring från början, säger Lars Flink VD SIS.

Riktlinjerna blir ett stöd för Migrationsverkets personal som arbetar med anläggningsboende och kommer även att underlätta samarbetet mellan Migrationsverket och leverantörer, entreprenörer och andra intressenter. På sikt kan resultatet av vårt svenska arbete ligga till grund för en nationell standard och även för motsvarande europeiskt standardiseringsarbete.

Projektet är medfinansierat av Europeiska flyktingfonden

För ytterligare information:
Migrationsverket, presstjänst 010-485 66 55, presstjansten@migrationsverket.se
Lars Flink, VD SIS, 070- 537 41 86, lars.flink@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).