Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Nya rön ger starkt stöd för minskat berusningsdrickande

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:26 CEST

Den internationella konferensen INEBRIA  (International network on Brief Intetervention on Alcohol) går av stapeln i Göteborg den 9-10 september 2010. Här kommer internationella föreläsare och forskare från Sahlgrenska akademin att presentera resultat av aktuell alkoholforskning, bland annat behovet av riktlinjer för riskbruk av alkohol och nya rutiner vid mödrahälsovården.    

I samband med konferensen kommer professor Deborah Dawson från USA, att berätta om vilka risker som är förknippade vid intensivkonsumtion, motsvarande en flaska vin eller tre starköl per dryckestillfälle . Riskerna kan vara kroppsliga, psykiska och sociala skador, även om personen i fråga inte har utvecklat "alkoholism". Professor Deborah Dawsons forskning baseras på den största intervjustudien (NESARC) i världen på området, vilken hon arbetat med under flera år. Hon kommer även att tala om nya internationella riktlinjer för alkoholkonsumtion.

Fredrik Spak, docent på enheten för socialmedicin vid Sahlgrenska akademin anser att hennes forskning kan komma att få betydelse för den svenska alkoholforskningen och alkoholvården.
-För Sveriges del innebär dessa resultat att vi kan öka vårt fokus på att utarbeta nya riktlinjer för vad som är skadlig alkoholkonsumtion. Vi kan också peka på att det framför allt är berusningsdrickandet som insatserna bör riktas på.

Fredrik Spak berättar att arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för riskabel alkoholkonsumtion har tagit fart nu i september genom ett första möte i regi av statens Folkhälsoinstitut.
- Givetvis har det stor betydelse för vårt arbete att världens största undersökning på området presenteras just på vår konferens. Det innebär att vi får ännu mera argument i vår strävan att förebygga alkoholskador i Sverige. 

En forskargrupp från socialmedicinska enheten vid Sahlgrenska akademin där Fredrik Spak ingår, har följt arbetet med att introducera en riskbruksmodell i Västra Götalands regionen för att förebygga alkoholskador, och ska lägga fram sina resultat under konferensen.
Enligt forskarna har detta nya arbetssätt fungerat bra i hela primärvården, till exempel har rutinerna vid inskrivning till mödrahälsovården förändrats så att de gravida nu skrivs in redan från vecka sex, jämfört med vecka 12 som tidigare.
- Detta är av stor betydelse i vårt förebyggande arbete, eftersom intensivkonsumtion av alkohol dels är vanligt och sannolikt kan ge upphov till fosterskador även vid enstaka intag under graviditeten. Denna modell har efter förebild från Göteborgs områden nu blivit infört på de flesta ställen i Sverige, berättar Fredrik Spak.

Representanter för media är välkomna att närvara under konferensen.

Arrangör: Enheten för Socialmedicin vid Sahlgrenska akademin arrangerar tillsammans med Linköpings Universitet den internationella forskarkonferensen INEBRIA. INEBRIA är ett internationellt nätverk som vill verka för en ökad användning av screening och kort rådgivning till personer med riskfylld alkoholkonsumtion.
Tid: 9-10 september 2010
Plats: Hotel Scandic Opalen, Göteborg

Hela föreläsningsprogrammet finns på : http://www.socmed.gu.se/

För mer information kontakta:
Docent Fredrik Spak, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för socialmedicin vid Sahlgrenska akademin, telefon: 070-6501197

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se
Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.