Karolinska Institutet, KI

Nya rön om antikroppar visar vägen till framtida hivvaccin

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:30 CET

Forskare vid Karolinska Institutet (KI) och Smittskyddsinsitutet (SMI) är på god väg att utveckla nya metoder för att studera de celler i kroppen, B-celler, som producerar antikroppar samt dendritiska celler som är viktiga för att sätta igång immunsvaret. Kunskapen har stor betydelse framtagning av ett framtida hivvaccin.

Flertalet av existerande vaccin fungerar genom att stimulera produktionen av skyddande antikroppar. Vaccination mot till exempel polio och röda hund stimulerar ett starkt antikroppssvar som sedan skyddar mot infektion om vi smittas senare i livet.

För hiv har det visat sig ovanligt svårt att stimulera ett effektivt antikroppsvar. Det beror bland annat på att hiv finns i många olika skepnader och det är svårt att stimulera antikroppar som kan blockera alla de olika virusstammar som cirkulerar i världen. Det är därför viktigt att finna nya effektiva sätt att aktivera antikroppsproduktionen.

I laboratorier vid SMI och KI har forskarna Karin Loré och Gunilla Karlsson Hedestam odlat fram dendritiska celler för att undersöka hur de ska stimuleras för att aktivera B-celler som sedan producerar antikroppar. Det handlar om grundläggande forskning för att öka förståelse för hur immunförsvaret reagerar vid vaccination och infektion.

Genom att odla celler från friska blodgivare och behandla cellerna med immunstimulerande strukturer kan mekanismerna som ligger bakom antikroppsproduktion kartläggas i detalj. På så sätt kan man identifiera vaccinkomponenter som är speciellt lämpade att stimulera ett skyddande immunsvar mot hiv.

- Vårt mål är att identifiera vilka signaler som är viktiga för cellernas kommunikation med varandra för att bättre förstå hur ett vaccin bör fungera, säger Gunilla Karlsson Hedestam.

Resultaten kan ha betydelse för utvecklingen av ett framtida hivvaccin. Projektet har nyligen fått ytterligare finansiering från International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). Dessutom finansieras projektet med anslag från Vetenskapsrådet och Sida/SAREC.


För frågor, kontakta:

Gunilla Karlsson Hedestam, forskare vid SMI och KI
Tel: 08-457 25 68, 070-144 39 00
E-post: gunilla.karlsson.hedestam@ki.se


Karin Loré, forskare vid SMI och KI
Tel: 08-457 26 52, 070-424 41 96
E-post: karin.lore@ki.se


Presskontakt:

Aase Sten, pressekreterare, SMI
Tel: 08-457 23 32, 070-338 23 32
E-post: aase.sten@smi.ki.se


Katarina Sternudd, pressekreterare KI
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se