Donator

Nya roller krävs när IT-branschen förändras.

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 14:42 CET

Allt fler IT-funktioner finns idag att köpa som rena molntjänster. Som kund bryr man sig allt mindre om hur och var tjänsterna driftas, det är funktionen man vill åt. Kunden vill helt enkelt ha den effektivaste lösningen för den verksamhet som bedrivs. Detta innebär ofta en mix av molntjänster och lokal IT-drift. Svårigheten är att avgöra vad som är mest effektivt i varje enskilt läge. Detta är strategiska beslut som de flesta företag behöver hjälp med, inte minst små och medelstora företag, där många sitter med en lokal IT-drift som sköts av interna IT-tekniker och inhyrda konsulter. Nu när IT-drift förändras i grunden behövs nya roller.

Med kundens perspektiv

Sedan några år tillbaka har Donator personal som arbetar i kundens organisation med driftsfrågor. De roller vi arbetar med på Donator är Service Account Manager (SAM) och Technical Account Manager (TAM). SAM projektleder och ser till att uppsatta kvalitetsmål uppnås. TAM är teknikstrateg och planerar tekniska förändringar och underhållsrutiner. Där SAM är övergripande och koordinerande är TAM teknisk specialist på IT-drift.

Konsulter och molntjänster

De IT-konsulter som arbetat traditionellt med infrastruktur står inför nya utmaningar när kunderna efterfrågar molntjänster. Kunderna vill effektivisera, de ser inte nyttan av att de köper servrar för drift av standardsystem för mail eller affärssystem. IT-konsulterna tvingas ompröva sina affärsmodeller. Att gå från timdebitering till tjänsteförsäljning kan se enkelt ut på pappret. Men ett byte, från att fakturera timmar till att automatfakturera ett antal olika molntjänster från olika leverantörer, är ett stort och ekonomiskt riskabelt steg. Konsulter som arbetar kundnära ser det här behovet. Om inte deras arbetsgivare kan leverera molntjänster byter de arbetsgivare för att få den möjligheten. De IT-leverantörer som redan tagit steget och levererar molntjänster kan därför dra nytta av situationen. Här finns kompetent arbetskraft som passar perfekt in i de nya roller som krävs.

Donator utökar

Donator utökar nu sin personalstyrka inom både TAM- och SAM-rollerna, för det är genom att vara nära våra kunder som vi bäst kan erbjuda lösningar anpassade för specifika krav. Även om produktionen av tjänsterna sker i molnet – är det i kontakten med våra kunder som vi både utvecklar och utvecklas.

För mer information, var god kontakta:

Jan Sveide, Donator AB, Tel: +46 31 720 31 02, jan.sveide@donator.se

Om Donator
Donator AB är experter på molntjänster och erbjuder drift, underhåll och support av kritiska IT-system för kunder och partners. Företaget grundades 1994 och levererar idag IT-tjänster till över 300 organisationer och företag.