Landstinget Kronoberg

Nya rutiner för ögon- och öronpatienter

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:11 CEST

Den 1 juni inför Centrallasarettet Växjö nya rutiner för akut omhändertagande av ögon- och öronpatienter på kvällar och helger. Patienter med akuta besvär ska i första hand vända sig till landstingets sjukvårdsrådgivning på telefon 077-11 77 500.

- Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet om och bemannad med erfarna sjuksköterskor som gör en bedömning om vart patienten ska vända sig, berättar Sara Wireklint, sektionsledare för ögon och öron.

Tanken är att göra det lätt för patienten att kunna komma i kontakt med sjukvården och kunna få råd om egenvård eller besked om vilken mottagning de ska vända sig till; sin vårdcentral, jourläkarcentralen eller akutmottagningen.

Hittills har jourverksamheten inom ögon- och öronklinikerna funnits på avdelning 12, men i och med att avdelningen stänger den 1 juni kommer det akuta omhändertagandet av dessa patienter på kvällar och helger nu ske nere på akutmottagningen.

På dagtid, måndag till fredag, kommer akuta patienter även i fortsättningen att tas om hand på ögonmottagningen respektive öron-, näs- och halsmottagningen.

Stängningen av avdelning 12 medför också att ögon- och öronpatienter som behöver läggas in kommer att placeras på olika avdelningar beroende på vårdbehov och diagnos. Till exempel kommer ÖNH (öron-, näs och hals) cancerpatienter hädanefter beredas plats inom onkologkliniken, avdelning 40, medan alla barn (både inom öron och ögon) kommer att vårdas på barnkliniken.

Vid allvarliga eller livshotande tillstånd är det även i fortsättningen larmnumret 112 som ska användas.

För mer information kontakta: Agneta Leijonhuvfud, verksamhetschef ögonkliniken Växjö, 0470-58 72 81, Anders Bjerkhoel, verksamhetschef öron-, näs- och halskliniken Växjö, 0470 58 73 39, eller Carina Karlund, informationsansvarig i Länssjukvården, 0709-84 45 59.