Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Nya S-förslag för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 16:15 CEST

Socialdemokraterna i Stockholm anser att insikterna om problemen kring neuropsykiatriska diagnoser (NPF) är för dåliga och presenterar därför ett program för hur man vill förbättra insatserna gentemot barn och unga med NPF.

Allt fler barn och unga vuxna får neuropsykiatriska diagnoser. I Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2002) anses exempelvis två till fem procent av alla skolbarn i Sverige uppfylla diagnoskriteriet ADHD, en form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta beror troligen inte främst på att svårigheterna blivit vanligare, utan på att vi blivit bättre på att förstå deras orsak och faktiska effekter.

Insikterna om de här problemen har länge varit alltför dålig bland ansvariga, bland annat politiker, och Socialdemokraterna har inte utgjort något undantag. Men Socialdemokraterna i Stockholm är nu fast beslutna att det måste bli en förändring.

- I Stockholms kommun är det många elever som inte får det stöd som de behöver och har rätt till. På grund av tidigare brister i insikt och engagemang från ansvariga politiker och de nu tillkomna besparingskraven i många skolor hamnar elever med behov av särskilt stöd allt för ofta mellan stolarna. Det vill jag ändra på, säger Carin Jämtin, finansborgarrådskandidat Stockholm.

- Kommun och landsting måste fördjupa sitt samarbete på ett helt annat sätt än idag för att ge det stöd som barn och vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver. Ett första viktigt steg är att erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på, säger Ilija Batljan, finanslandstingsrådskandidat Stockholm.

- Många barn, unga och deras familjer upplever att de lämnas utan fungerande stöd. Därför måste vi bli mycket bättre på samordning, samarbete och att få regelverken att fungera. Barn, unga och familjer ska inte lida på grund av samhällets organisatoriska gränser. Men idag fungerar det dåligt, säger Anna Kettner (S) landstingspolitiker i Stockholm.

Därför vill Socialdemokraterna redan i höst - i samarbete med intresseorganisationerna på området, barn och föräldrar och de som arbetar med dessa barn starta ett utvecklingsarbete för förändring.

Socialdemokraterna i Stockholm vill bland annat genomföra följande insatser:
- Garantera rätt till stöd, behandling och vid behov av hjälpmedel, vid diagnos, som utformas utifrån barnets individuella behov, samt se över och ändra reglerna för stöd och tekniska hjälpmedel.

- Erbjuda individuellt stöd till barn och unga som fått diagnos, och deras föräldrar och pedagoger.

- Erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på att samordna.

- På sikt bygga upp mottagningar där de familjer som så önskar kan få samordnat stöd på en plats.

- Förbättra samordningen och samarbete mellan landstingets och kommunens verksamheter, men också inom landstinget respektive kommunens egna verksamheter.

- Införa en skolstödsgaranti i Stockholms kommun som innebär att föräldrar och elever har rätt att överklaga ett felaktigt beslut om stöd eller ett fel utformat stöd.

- Införa en central hjälpmedelsfunktion i Stockholms kommun, samt lyfta ekonomin för hjälpmedel från skolorna till central nivå.

- Komma till rätta med eventuella problem som kan uppstå i övergången från Barn- och Ungdomspsykiatri till Vuxenpsykiatri.

Socialdemokraterna vill också i samarbete med familjerna och barnen, patientorganisationerna och så många av länets kommuner som möjligt, starta arbetet att se till att barn och unga med NPF får stöd som baseras på vetenskapligt bevisad kunskap och ger dem de möjligheter och de rättigheter som alla barn har.

Socialdemokraternas program finns i sin helhet nedladdningsbart sist i pressmeddelandet.

För mer information, kontakta:

Ulrika Borg
Pressekreterare hos Carin Jämtin
076-12 29 308

Ida Strutt
Pressekreterare hos Ilija Batljan
070-737 39 38

Anna Kettner
070-738 00 32