Vägverket

Nya sätt att genomföra körkortsprov prövas

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:41 CEST

Vägverket kommer att genomföra försöksverksamhet som gäller förarprov. Försöks-verksamheten har två delar; en del prövar möjligheten att koppla samman teori- och körprov närmare varandra, en del prövar möjligheten att ge trafikskolor ett delansvar för att bedöma elevens kunskaper efter ett underkänt körprov, kallat ”Släcka tvåan”.

Försöksverksamheten ska bedrivas under perioden 1 maj – 31 oktober 2006. Del ett genomförs

i Växjö, Borås, Kinna, Ulricehamn, Alingsås och Luleå. Del två görs på samma orter samt dessutom i Umeå, Skellefteå, Göteborg, Skövde, Linköping och Kalmar.

- Vi vill att teori och körträning ska bli tätare sammanknutna i syfte att ge eleverna bättre kunskap och förståelse för att de ska bli trafiksäkrare förare. Genom att knyta samman teori och praktik i försöket ökar vi förutsättningarna för att eleverna är bättre förberedda när de ska göra sina prov. På så sätt hoppas vi att antalet omprov ska minska med minskade kostnader för eleverna som följd. De ges också större möjlighet att planera när de vill ha sitt körkort klart genom att de får boka teoriprov och körprov direkt, menar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Försöksverksamhetens första del innebär i korthet följande:

- Eleven bokar teori- och körprov samtidigt. Proven ska göras så nära varandra som möjligt i tid.

- Eleven ska ha genomfört den obligatoriska riskutbildningen och, i övrigt, vara så färdigutbildad som möjligt, när proven genomförs, allt i syfte att klara sina prov vid första provtillfället.

- Körprovet ska genomföras även om eleven blivit underkänd på teoriprovet.

- Elever som blivit underkända vid teoriprovet måste göra sitt körprov innan de kan boka en ny tid för teoriprov.

- Ett godkänt prov är giltigt i två månader för att kunskaperna ska vara så aktuella som möjligt.


Vi kommer också att pröva ”Släcka tvåan”. Elever som blivit underkända vid körprovet på grund av en isolerad brist i en i övrigt stabil körning ska kunna välja att få en ny bedömning av att bristen åtgärdats vid en av Vägverket utvald trafikskola eller hos Vägverket, fortsätter Ingemar Skogö.

Efter en vetenskaplig utvärdering ska beslut tas om ett eventuellt nationellt införande.

Ytterligare information:

Chef för Förarenheten Tom Ramstedt, Vägverket Förarenheten, Borlänge, tel 0243 –75129

Projektledare Inga-Lill Bogefors, Vägverket Förarenheten, tel 070 – 372 87 95