Kalix kommun

Nya sätt att lära i förskolan

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 10:18 CEST

Utbildningsförvaltningen i Kalix kommun genomför läsåret 2012/2013 ett pilotprojekt med iPads. Syfte är att undersöka på vilket sätt lärplattor kan utveckla verksamheten och barnens lärande.

I projektet deltar kommunens samtliga förskoleklasser, förberedelseklass, särskola samt sex förskoleavdelningar. Tisdagen den 16 oktober klockan 10.00 bjuder Ytterbyn förskola, avdelningen Skutan, in media för att berätta om hur de arbetar med iPads.

Välkommen!

– Barn av idag föds in i den digitala världen. Undersökningar visar att hälften av alla treåringar i Sverige har börjat använda Internet, det måste förskola och skola förhålla sig till. Modern teknik bör vara en del av förskolans och skolans vardag, som en del av det samhälle vi lever i dag, säger Elisabeth Karlsson, verksamhetsutvecklare vid Utbildningsförvaltningen och projektledare.

Barnen jobbar i par eller mindre grupper med lärplattorna tillsammans med en pedagog. Arbetet med läsplattorna bidrar till en utveckling av ordförråd och begrepp och förmågan att kunna berätta, förklara, uttrycka sig, lösa problem, argumentera och kommunicera.

 - Vi benämner iPadsen lärplattor istället för surfplattor för att betona att iPaden är ett verktyg för lärande, säger Elisabeth Karlsson.

Plats: Ytterbyns förskola Skutan, Daghemsvägen 2, 952 50 Kalix-Nyborg

Tid: Tisdag den 16 oktober, klockan 09.00.

Närvarande pedagoger: Agneta Sidenmark, Ann-Louise Vingestam och Helena Björkman-Nilsson.

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.