Linköpings kommun

Nya sätt för att möta bostadsbehovet för nyanlända

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 13:39 CET

Linköpings fortsatta befolkningstillväxt i kombination med ett ökat flyktingmottagande kräver att kommunen på olika sätt skyndar på bostadsbyggandet. Med underlag från kommunens beräkningar som innebär ytterligare en befolkningsökning på mellan 1500-2000 personer årligen presenterar nu Koalition för Linköping flera insatser för att möta situationen.

– Vi ska ha en välfungerande integration i Linköpings kommun. Linköping har stora möjligheter att se till att människor kan etablera sig, studera och arbeta. För att det ska bli möjligt kommer frågan om hur vi snabbt löser bostadssituationen att vara avgörande. Vi har därför begärt in ett planeringsunderlag från tjänstemännen för att se över hur vi kan erbjuda bra boende för de många nyanlända, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Med en normal befolkningsutveckling ökar Linköping med cirka 1500 invånare årligen, vilket kräver ett årligt tillskott på 750 lägenheter. 1 mars 2016 förväntas den nya anvisningslagen för asylsökande träda i kraft. Flyktingmottagandet gör att kommunen de kommande åren får ytterligare 1500-2000 personer med uppehållstillstånd. Flyktingmottagandet motsvarar enligt tjänstemännens beräkningar ett behov av ytterligare 300-400 lägenheter per år.

Efter flera år med ett genomsnittligt tillskott på bara 450 lägenheter har det under 2015 färdigställts över 850 lägenheter. Under 2015 har byggnation av över 2200 lägenheter påbörjats. Bostadssituationen i Linköping kommer alltså att förbättras, men kräver fler åtgärder.

Kommunalrådet Elias Aguirre pekar på tre viktiga insatser:

– För att klara det här långsiktigt ser vi att vi behöver fortsätta öka den starka byggnationstakten i Linköping och på sikt höja vårt bostadspolitiska mål.

– Jag är glad över att vi har startat en process tillsammans med fastighetsägarna om att avsätta en del av de lägenheter som blir lediga för uthyrning också för den här gruppen nya linköpingsbor. Jag tror att det kommer att vara en nödvändig och viktig pusselbit kring hur vi löser situationen också på lite kortare sikt.

– Vi säkerställer nu också att vi har beredskap för att tillskapa 300 tillfälliga bostäder, genom modulförhyrning och tillfälliga byggnationer, säger Elias Aguirre.

Byggnationstakten i Linköping är nu den snabbaste sedan miljonprogrammets dagar. Planeringen av nya bostäder ökar nu också och under 2016-2017 handlar det om att totalt cirka 4 000 bostäder är möjliga att bygga.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att säkerställa en organisation för att klara de nya bostadsutmaningarna som ställer höga krav på kommunens integrationsarbete.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40 eller kommunalråd Elias Aguirre 072-584 73 10.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.