Skandia

Nya samarbetspartners i Svenska Lärarfonder

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:31 CET

Skandia säljer det försäkringsbestånd som är kopplat till Svenska Lärarfonder AB (Lärarfonder). Det är Folksam Fondförsäkring som köper beståndet. Samtidigt säljer Skandiabanken AB sitt 51-procentiga aktieinnehav i Lärarfonder till Svenska Lärarförsäkringar AB (Lärarförsäkringar) som därmed blir hundraprocentig ägare till Lärarfonder.

Syftet med affären är att stärka Lärarfonders erbjudande genom ett långsiktigt samarbete med Folksam. Affären gör det också möjligt för Lärarfonder att dra nytta av Lärarförsäkringars befintliga relation med Folksam inom försäkrings- och pensionsområdet.

– Det här är bra för lärarnas långsiktiga pensionssparande, säger Lars-Erik Klason, ordförande i Lärarförsäkringar och styrelseledamot i Lärarfonder. Det ökar lärarnas möjligheter att samla och överblicka sina pensioner och försäkringar.

Överlåtelsen av Svenska Lärarfonder AB planeras till januari 2011 och överlåtelsen av försäkringsbeståndet planeras till januari 2012. Båda överlåtelserna är villkorade av Finansinspektionens tillstånd.

– För oss är det en liten och avgränsad verksamhet som nu avyttras, vilket bidrar till att renodla affärsverksamheten, säger Skandiabankens Vice VD Bengt-Olof Nilsson Lalér.

Mer information:
Lars-Erik Klason, styrelseordförande Lärarförsäkringar, telefon: 070-537 65 09
Annelie Söderberg, VD Svenska Lärarfonder AB, telefon: 070-303 17 66
Bengt-Olof Nilsson Lalér, Vice VD Skandiabanken AB, telefon: 08-463 62 17

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen.
Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om i världen. Läs mer på www.skandia.se.