Kristdemokraterna, KD

Nya satsningar på rättsväsendet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:21 CEST

- Det är med glädje vi ser att regeringen fortsätter att satsa stora resurser på rättsväsendet. Aldrig någonsin har så stora investeringar gjorts sammantaget för att utveckla och förstärka rättsväsendets institutioner.

Det säger kristdemokraternas Inger Davidson, vice ordförande i riksdagens justitieutskott och Otto von Arnold, ledamot av justitieutskottet, på måndagen, med anledning av att regeringen idag presenterat budgeten för år 2009.

- Efter Allians för Sveriges stora satsningar på polisen tidigare år är det nödvändigt att förstärka även resten av rättskedjan. Ett fungerande rättsväsende kräver ett helhetsperspektiv så att inga flaskhalsar bildas som stoppar flödet av ärenden och som ger balans i rättskedjan. En effektiv polis måste mötas av ett åklagarväsende, domstolsväsende och en kriminalvård som kan svara upp mot de ökande behoven, säger Davidson och von Arnold.

- Därför får nu åklagarväsendet 59 miljoner kronor i extratillskott för i år för att klara den ökade ärendehanteringen, samt 80 miljoner kronor för att täcka nästa års ökade ärendetillströmning. På samma sätt ökas domstolarnas budget med 135 miljoner kronor för år 2009. Kriminalvårdens budget ökas med 100 miljoner kronor för att utveckla innehållet i verkställigheten samt för att fullfölja den planerade utbyggnaden.

- Extraresurserna som nu tillförs läggs uppepå historiskt redan höga nivåer. Polisens utfall för år 2006, då Allians för Sverige kom till makten, var 15 431 000 000 kronor, i år är prognosen 17 405 000 000 kronor. Även åklagarna, domstolarna och kriminalvården ligger på betydligt högre nivåer än vad de gjorde då Allians för Sverige kom till makten. Ett fungerande rättsväsende är avgörande för människors trygghet och vår inriktning är tydlig. Rättsväsendet stärks med Alliansens politik, avslutar Davidson och von Arnold.

För mer information:
Inger Davidson Riksdagsledamot Vice ordf i Justitieutskottet Tel 08-786 44 00 Mobil 070-530 42 54
Otto von Arnold Riksdagsledamot Ledamot av Justitieutskottet Tel 08-786 60 68 Mobil 076-146 60 65