Falkenbergs kommun

Nya servicegivare inom LSS i Falkenbergs kommun

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 13:24 CEST

Falkenbergs kommun byter extern utförare inom ett antal LSS-områden. Det beslutade socialnämnden idag efter en avslutad upphandling. De nya servicegivarna blir Frösunda omsorg och Bräcke diakoni.

Med start i november i år kommer Frösunda omsorg att driva grupp- och servicebostäder samt ledsagning på uppdrag av Falkenbergs kommun och Bräcke diakoni kommer att stå för den dagliga verksamheten. De båda servicegivarna tar över efter Humana och Nytida.

Samma trygghet som tidigare
- För dem som har stöd i dag sker det i praktiken ingen större förändring eftersom de sedan tidigare har ett beslut om stöd enligt LSS, säger Eva-Marie Gustavsson, avdelningschef kvalitet och utredning vid socialförvaltningen.

Personalen erbjuds följa med
Den nuvarande personalen som jobbar inom de berörda verksamheterna kommer att erbjudas anställning hos de företag som till hösten tar över.
- Det är viktigt för oss och brukarna att personalen har möjligheten att följa med eftersom det finns en stor kompetens hos personalen, säger Eva-Marie Gustavsson.
Precis som tidigare kommer också personal från Falkenbergs kommun att genomföra kvalitetskontroller hos de nya externa utförarna.

Mer än priset spelar in
I samband med upphandlingen har Falkenbergs kommun begärt in olika uppgifter för att kunna göra en så samlad bild som möjligt. Utöver priset har fem olika kvalitetskriterier spelat in. Det har till exempel handlat om brukarnas möjlighet till delaktighet och självbestämmande, hur företagen arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och möjlighet för brukare i daglig verksamhet att få lönearbete. Upphandlingsavtalet gäller fram till hösten 2020.

Fakta:
Lagen om stöd och service, förkortat LSS, syftar till att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".