Finansdepartementet

Nya siffror från SCB: Antalet socialbidragsberoende fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 11:13 CEST

Antalet socialbidragsberoende fortsätter att minska. Det visar nya siffror från SCB, framtagna på uppdrag av regeringen, som presenteras idag, onsdag. SCB:s redovisning är gjord inför avstämningen av målet att halvera antalet socialbidragsberoende mellan 1999 och 2004.

Sedan 1999 har antalet personer som behöver socialbidrag minskat med ca 29 000 helårspersoner, eller 25 procent. Minskningen beror på att antalet hushåll som behöver socialbidrag har minskat. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd var 2002 det lägsta på 20 år. Framför allt minskar antalet bidragsberoende helårspersoner bland utrikes födda. Med helårsperson menas en person som försörjs hela året enbart med socialbidrag.

Den internationella lågkonjunkturen påverkar Sverige och gör det svårare att nå det uppsatta målet. Regeringen räknar dock med att nå målet, även om det krävs ytterligare insatser.

– Det är glädjande att regeringens politik ger resultat och att situationen för de mest utsatta grupperna förbättras. Helt avgörande för målet är att fler människor får jobb och därmed en egen försörjning, säger finansminister Bosse Ringholm.

– Socialbidragsberoende är en mycket utsatt grupp människor. En halvering av socialbidragsberoendet är därför ett viktigt led i regeringens arbete för ökad rättvisa och välfärd, enligt Bosse Ringholm.

Målet om att halvera antalet socialbidragsberoende fastställdes i 2001 års ekonomiska vårproposition. Det är specificerat som att antalet socialbidragsberoende, mätt som helårspersoner, ska minska från 115 200 till 57 600 mellan åren 1999 och 2004. Regeringen har gett SCB i uppdrag att årligen redovisa statistik över antal personer i åldrarna 20-64 år, som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, arbetslöshetsersättning och socialbidrag.

Eva Rosengren, Pressekreterare
08-405 16 25, 070- 657 08 95

Bettina Kashefi, Dep.råd
08- 405 33 48

Eva Löfbom, Kansliråd
08- 405 14 44