Utbildningsdepartementet

Nya siffror: Nettoinvandring av svenskfödda civilingenjörer, läkare, sjuksköterskor och tandläkare

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 16:43 CET

På uppdrag av Utbildningsdepartementet har SCB undersökt utbildningsbakgrunden bland in- och utvandrade i Sverige. Resultaten visar bland annat att allt fler svenskfödda har flyttat tillbaka till Sverige de senaste åren, 1999-2002. Bland svenskfödda läkare, sjuksköterskor, tandläkare och civilingenjörer har återinvandringen till och med blivit större än utvandringen.

Rörligheten bland högskoleutbildade inom EU är relativt stor och ökande. Sverige har ett markant nettoöverskott gentemot EU när det gäller forskare sedan mitten av 90-talet, bland högskoleutbildade finns nettoöverskott varje år från 1999. Sverige får sammantaget ett fortsatt stort tillskott av högskoleutbildade från utlandet både på forskar- och grundutbildningsnivån.

– Det har länge spridits en myt om en betydande akademikerflykt från Sverige. Det har nu visat sig att det är tvärtom, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar till undersökningen. Sverige har nettoinvandring av högskoleutbildade både bland svenskfödda inom en rad viktiga yrken och från övriga EU-länder.

– Det är viktigt att ännu fler i vårt land skaffar sig utlandserfarenhet och att Sverige fortsätter att vara ett attraktivt land att flytta till, fortsätter Thomas Östros. Nästan två akademiker flyttar till Sverige för varje som flyttar ut, sett över en längre period.

Resultaten har sammanfattats i ett faktablad (”Utvandring och invandring bland högskoleutbildade”, U03.008), som finns på Utbildningsdepartementets webbplats: http://utbildning.regeringen.se/publikationerinfo/pdffaktabl/2003/u03.008.pdf

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56