Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nya siffror om alkohol och narkotika presenteras i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 14:31 CEST

CAN finns på plats hela Almedalsveckan. Vi genomför fyra seminarier och medverkar vid ytterligare tre. Vid våra egna seminarier presenterar vi resultat från 2013 års undersökning av skolelevers drogvanor, har samtal om ungdomar alkohol och kriminalitet samt diskuterar en studie om unga vuxnas syn på att förse minderåriga med alkohol.

1 juli 13:00 - 13:45
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Hur påverkas samhället av myter om alkohol?
Håkan Leifman, CAN, medverkar. Arrangör: Samspråk.

2 juli 10:00 - 11:00
Soberian, Kilgränd
Varför är dagens ungdomar så skötsamma? Om ungdomar, alkohol och kriminalitet.
Vi diskuterar den positiva utvecklingen när det gäller unga och brott och drogkonsumtion. Vilka förändringar i samhället kan finnas bakom utvecklingen? Och hur säkra kan vi vara på den
positiva trenden?
Medverkande: Sven Granath, Forskare, BRÅ. Håkan Leifman, Direktör, CAN. Lena Hök, Ansvarig Idéer för livet, Skandia. Thor Norström, Professor, Institutet för social forskning (SOFI). Omar
Mustafa, Tf Förbundsrektor, Ibn Rushd Studieförbund. Inger Ashing, Stf Generaldirektör, Ungdomsstyrelsen. Moderator: Anna Raninen. Arrangör: BRÅ och CAN.

3 juli 11:00 - 11:30
Soberian, Kilgränd
2030 – året då minderåriga slutat dricka?
Anna Raninen, CAN, medverkar. Arrangör: UNF och NBV.

3 juli 13:00-14:00
Campus Gotland, Cramérgatan 3
Ska vi leka dricka vin?
Håkan Leifman, CAN, medverkar. Arrangör: IQ.

4 juli 10:00 - 10:45
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Skolelevers drogvanor 2013 presenteras
Förra årets undersökning bland elever i grundskolan och gymnasiet visade att andelen unga som debuterar tidigt med alkohol och tobak minskat, liksom andelen som druckit smuggelsprit. Andelen
som använde narkotika var däremot i stora delar oförändrad. Håller utvecklingen i sig? CAN ger svaren.
Medverkande: Håkan Leifman och Clara Henriksson, CAN. Arrangör: CAN.

4 juli 11:30-12:00
Soberian, Kilgränd
Skolelevers drogvanor 2013: Har unga ersatt alkohol med nätdroger?
Sedan 2012 ställer CAN frågor om s k nätdroger i den nationella drogvaneundersökningen. Tillgången till narkotika och andra substanser på nätet har ökat. Allt färre unga dricker alkohol. Frågan
är om nätdroger ersatt alkoholen som källa till ungas berusning. CAN ger svaren.
Medverkande: Clara Henriksson och Håkan Leifman, CAN. Arrangör: CAN.

4 juli 14:30-15:00
Soberian, Kilgränd
Snäll eller kriminell? Om unga vuxnas syn på att förse minderåriga med alkohol.
Medverkande: Jonas Raninen, Alkoholforskare, CAN/STAD, Magnus Jägerskog, VD, IQ, Love Nordenmark, Omvärldsanalytiker, UMO, Mats Ramstedt, Chef, STAD. Moderator: Mia Sundelin,
CAN. Arrangör: CAN.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.