Länsstyrelsen i Östergötlands län

Nya siffror om den politiska balansen

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:30 CEST

Talande siffror - är en rapport från Länsstyrelsen Östergötland om segregering och maktrelationer mellan kvinnor och män i politikens Östergötland. I rapporten har kommunerna själva rapporterat in representation av förtroendevalda vad gäller ålder och kön. Fortfarande råder stor obalans, särskilt i kommunala bolag och stiftelser. Så trots att balansen mellan kvinnor och män ser bättre ut i de lägre åldrarna kvarstår skillnaderna. För att komma till rätta med det krävs ett fortsatt medvetet och aktivt arbete!

Ett av jämställdhetspolitikens viktigaste mål är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Nu stundar den 17 september och ett val till riksdag, landsting kommun. Ny- och omvalda kvinnor och män kommer att få förtroendet att arbeta politiskt under den kommande mandatperioden.

Hur ser då den politiska balansen ut idag - april 2006?

- i samtliga fullmäktigeförsamlingar har män en majoritet av de förtroendevalda posterna

- i samtliga styrelser och utskott inom Landstinget finns 76 % kvinnor och 24 % män medan motsvarande siffra inom kommunerna är 65 % kvinnor och 35 % män

- förvaltningschefer i länets kommuner (där arbetstagarna i snitt består av 82 % kvinnor och 12 % män) är oftast en man, 67 % män och 33 % kvinnor

- i de kommunala bolagen och stiftelserna i Östergötland representeras de förtroendevalda till 75 % av män

- våren 2006 är endast var tredje ordförande i kommunernas politiska församlingar en kvinna

- däremot är var femte ordförande i landstingets politiska församlingar en man

- genomsnittsåldern för en man som är förtroendevald är högre än för en kvinna

- kommunernas bolag och stiftelser företräds huvudsakligen av förtroendevalda äldre män

- skillnaderna mellan antalet förtroendevalda kvinnor och män är störst i de äldre årsgrupperna - men finns även bland de yngre

Efter höstens val kommer de politiska församlingarna åter att välja nämndledamöter och ordförande.

- Det är inte Länsstyrelsens sak att delta i den partipolitiska debatten. Men vi hoppas att Talande siffror bidrar till en förnyad diskussion om den viktiga frågan om fördelningen av kvinnors och mäns politiska inflytande också i de indirekta valen, säger Catharina Alpkvist, jämställdhetsexpert.

Läs hela rapporten här.
http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/6E122442-E26C-430E-91F9-390EBC1677D9/0/talandesiffror_ostergotland.pdf