Vänsterpartiet

Nya sjöfartsskyddet hotar rättssäkerheten

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 16:02 CEST

- Inte ens i jakten på terrorister eller för att förebygga brott får vi acceptera att rättssäkerheten för den enskilde offras eller sätts på undantag, sade vänsterpartiets Karin Thorborg i en debatt i riksdagen på onsdagen. Hennes kritik gäller det förslag till nytt sjöfartskydd som regeringen nu presenterar och som Karin anser innehåller delar som inte är acceptabla ur rättssäkerhetssynpunkt.

- Den nya lagen kommer att möjliggöra kroppsvisitering av människor som befinner sig ombord på ett fartyg eller i ett hamnområde även utan att misstanke om brott föreligger, fortsätter Karin. det här kan vi inte acceptera.
Det kommer också att bli möjligt att genomsöka rum dvs även sjömännens hytter utan misstanke om något brottsligt. Detta anser Karin Thorborg är att gå för långt i sökandet efter terrorister och regeringen visar bristande respekt för en hel yrkesgrupp men framför allt är det ett steg mot ökande rättslöshet.

Den nya lagen genomdrivs nu i hög fart men man vidtar från regeringens sida inte några åtgärder för att lindra de följder den kan få för sjöfartnäringen.
- Detta är en stor och genomgripande förändring för hamnarna och rederierna, säger Karin. Hamnar som inte hunnit med att få säkerhetsutredningar godkända och installerat säkerhetsutrustning hotas av straff och stoppad export.

Hon avslutar:
- Anpassningen har gått för lång. Det här är inte en utveckling vi vill ha-

För vidare information:
Karin Thorborg, suppleant i riksdagens trafikutskott
070-237 38 13
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64