Hydrographica AB

Nya sjökort från Hydrographica

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 08:12 CET

Förra året kom det spiralbundna A3-specialbåtsportkortet för Stockholms södra skärgård, och nu är det dags för Stockholms mellanskärgård ”Lådna-Husaröleden-Möja” i samma utförande. Tidigare fanns 11 spridda ”lösblad” i detta område, men området är rejält utökat och sammanfogat, och täcker nu 430 km2, vilket är nästan dubbelt så mycket som de tidigare lösbladen. Omfattande nya sjömätningar har skett, och i princip täcks hela mellanskärgården av det nya 48-sidiga detaljkortet i skala 1:10 000.

Liksom det södra kortet är det nya mellanskärgårdskortet tryckt på syntetpapper, i det närmaste oförstörbart. Priset blir samma som för det södra kortet, 720:- från vår hemsida, men under mässperioden håller vi vid köp från hemsidan ett introduktionspris på 625:- inklusive frakt! De som vant sig vid att samla Hydrographicas sjökort kan glädja sig åt att de helt nya tillkommande ytorna motsvarar nästan 9 av de tidigare A2-korten. Mycket nytt för liten peng, alltså.

Detta betyder också att de 11 äldre A2-korten med nummerserierna 612 och 615 utgår ur vårt sortiment. De blir givetvis inte farliga att använda, och vi kommer att publicera rättelser för dessa kort som förut, men eftersom det nya A3-specialbåtsportkortet är så mycket innehållsrikare och uppdaterat rekommenderar vi en övergång till detta. Det blir ett mycket prisvärt byte.

Hydrographica framställer sjökort för fritidsbåtssektorn. Med stöd av avancerad flygbildsanalys framställer vi storskaliga specialsjökort i skala 1:10 00 över svårnavigerade skärgårdar i svenska vatten. Vi medverkar i ett antal hamnguider och har framställt 4 översikts- och planeringssjökort i skala 1:100 000.