Skogsstyrelsen

Nya skärpta skyddsregler i stormområdet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:18 CET

Skogsstyrelsens styrelse beslutade idag att ytterligare skärpa skyddsbestämmelserna i skogsvårdslagen för att motverka omfattande granbarkborreangrepp.

Skärpningen innebär bland annat att bekämpningsområdet utökas, och att virke som avverkats före 1 juni ska forslas ur skogen senast 1 juli. Skärpningen innebär också att Skogsstyrelsen kan ålägga enskilda markägare att genomföra ”sök-och-plock”, det vill säga att träd och virke med färska angrepp av granbarkborre ska sökas upp och tas om hand.

För att motverka omfattande granbarkborreangrepp efter stormen Gudrun skärpte Skogsstyrelsen i mars 2006 skyddsföreskrifterna i skogsvårdslagen inom en stor del av Götaland. Skärpningen innebar bland annat att den tillåtna mängd granvirke som får lämnas kvar i skogen sänktes från fem till tre kubikmeter inom ett hektar. Tidpunkten för att transportera bort virket till industri eller terminal tidigarelades också.

I de skärpta föreskrifterna tidigarelägger Skogsstyrelsen nu ytterligare den sista tidpunkten för att transportera bort virket till 1 juli om skogen skadats eller avverkats före 1 juni. Om avverkning skett mellan 1 juni och 15 september ska virket tas om hand inom fem veckor.

─ Vi stod redan i höstas inför risken med omfattande granbarkborreangrepp på levande skog under 2007. Efter stormen Per har situationen förvärrats ytterligare. Att skärpa skyddsföreskrifterna, och tillämpningen av dem, är nödvändigt i det här läget, säger Göran Enander, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

De nya skyddsföreskrifterna omfattar Götaland med undantag för Öland, Gotland, sydvästra Skåne och nordvästra Västra Götaland. Södra delen av Örebro län ingår också i bekämpningsområdet.

Läs mer om ändringarna i skyddsföreskrifterna samt se kartbild på området som omfattas på www.skogsstyrelsen.se/press

Mer information:
Jörgen Ringagård, lagspecialist Skogsstyrelsen tel: 036- 15 57 22 mobil: 070- 345 83 14
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99


Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.