Finansdepartementet

Nya skattelättnader på arbete

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:18 CEST

För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet föreslår regeringen ett tredje steg i jobbskatteavdraget samt sänkt statlig inkomstskatt. Förslagen omfattar totalt 15 miljarder kronor och innebär att skatten för löntagare sänks ytterligare. Det gör att hushållen får mer ut av sitt eget arbete och att de får mer över i plånboken, vilket har betydelse när konjunkturen dämpas.

Det tredje steget i jobbskatteavdraget innebär att yrkesgrupper som exempelvis metallarbetare, vårdbiträden, sjuksköterskor och poliser får mer än 200 kronor kvar av lönen varje månad. Tillsammans med jobbskatteavdragets två första steg innebär detta att cirka 97 procent av alla heltidsarbetande får skattelättnader på över 1 000 kronor i månaden, jämfört med 2006. Skattelättnaderna är större som andel av inkomsten ju lägre inkomsten är.

För de grupper som i dag betalar statlig inkomstskatt, bl.a. många SACO- och TCO-medlemmar, sänks skatten genom att gränsen för att betala statlig inkomstskatt höjs från en månadslön på 28 400 kronor i år till 31 700 kronor nästa år. Detta bidrar till att färre betalar statlig skatt och att marginalskatten för dessa faller från cirka 51 till cirka 31 procent. Därmed stärks drivkrafterna för att arbeta mer, samtidigt som värdet av att satsa på utbildning ökar.

Förändringarna i den statliga inkomstskatten innebär också att de skattemässiga villkoren för pensionärer med högre pensioner förbättras. Tillsammans med regeringens förslag om förbättringar för både de sämst ställda pensionärerna och breda grupper av pensionärer, innebär den förändrade skiktgränsen att de allra flesta pensionärer får förbättringar nästa år.

Vidare vill regeringen förenkla utformningen av jobbskatteavdraget för dem som fyllt 65 år genom att skattereduktionen kopplas direkt till arbetsinkomsten. Därmed gynnas också pensionärer med förhållandevis låga arbetsinkomster av jobbskatteavdraget. Det innebär att vi ytterligare stärker drivkrafterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet, vilket blir allt viktigare för att möta de demografiska utmaningar Sverige står inför.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om jobbskatteavdraget och se exempel (http://www.regeringen.se/sb/d/10964)