Boverket

Nya skatteregler för bättre underhåll

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 15:42 CEST

Ändra skattereglerna så att bostadsföretag kan reservera obeskattade vinstpengar för framtida underhåll. Det är ett av Boverkets förslag till regeringen för att klara av det stora underhållsbehovet av bostäder som väntar framöver. I dag överlämnar (2003-08-01) Boverket rapporten ”Bättre koll på underhåll” till regeringen.

- Vi står inför ett underhållsberg som kräver statligt engagemang i form av ändrade skatteregler och bidragsregler för underhåll av bostäder för att vi inte ska få regionala skillnader i bostadsstandarden, segregation och minskad tillgänglighet och trygghet, säger Martin Hedenmo, projektledare, Boverket.

De hinder som finns för ett kontinuerligt, kunnigt och varsamt underhåll är framförallt ekonomiska. Därför föreslår Boverket bl.a. att långsiktigt underhåll underlättas genom att göra det möjligt för bostadsföretag att göra skatteavdrag för avsättningar till en underhållsfond. Det är ett sätt att göra utgifterna för underhåll tydliga som man sedan kan ta hänsyn till vid hyressättning.

Boverket föreslår också ett nytt investeringsstöd för ombyggnad utanför tillväxtregionerna och att det statliga räntebidraget till ombyggnad stärks genom att subventionen följer kostnadsutvecklingen. Dessutom föreslår Boverket ett bidrag till installation av hissar.

Under de närmaste 15 - 20 åren kommer mellan 500 000 – 1 300 000 lägenheter i flerbostadshus, framförallt inom ”miljonprogrammets (1965-75)” bostadsbestånd, att behöva åtgärda stammar, el och ventilation men också fönster, balkonger och fasader behövs renoveras. Upp emot 65 000 lägenheter per år behöver åtgärdas. Det innebär en tredubbling av takten. I dag åtgärdas 20 000 lägenheter per år. Även en betydande del av 1960-70-talets småhusbestånd kommer att behöva genomgå liknade åtgärder.

Ytterligare upplysningar:
Martin Hedenmo, projektledare Boverket
tel 0455-35 30 75, 0701- 85 30 75
Birgitta Frejd, pressansvarig Boverket
0455-35 30 19, 0701-85 3019