Sparbanken Öresund AB

Nya skatteregler för fonder och kapitalförsäkring

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 10:00 CET

Nya skatteregler för fonder och kapitalförsäkring 

Från den 1 januari 2012 förändras skattereglerna för fondsparande och kapitalförsäkring. Här kan du läsa om vad de nya reglerna innebär.

Fondsparande

De nya reglerna innebär att en schablonskatt betalas av fondspararen istället för att skatten betalas av fondbolaget. Syftet med ändringen är att skapa neutralitet mellan sparande i svenska och utländska fonder, eftersom regeringen vill undvika att svenska fonder flyttar utomlands på grund av beskattningen.

Så här kommer schablonbeskattningen att fungera: 

> Den nya schablonskatten gäller alla sorts fonder – både svenska och utländska.

> Schablonintäkten som ska tas upp till beskattning är 0,4 procent av fondvärdet vid årets ingång.

> Fysiska personer tar upp intäkten i inkomstslaget kapital som beskattas med 30 procent. Den effektiva skatten blir då 0,12 procent.

Läs frågor och svar kring de nya skattereglerna för fondsparande på regeringens webbplats >>

Kapitalförsäkring

Med nuvarande regler beskattas kapitalförsäkringen med 27 procent av  föregående års genomsnittliga statslåneränta. Syftet med ändringen är bland annat att harmonisera beskattningen med det nya investeringssparkontot.

Så här kommer de nya reglerna att fungera:

> Skattesatsen blir 30 procent av stadslåneräntan den 30 novermber året före beskattningsåret (30 november 2011 för beskattningsåret 2012).

> Kapitalunderlaget blir värdet vid årets ingång plus de premier som man betalat in under året. Premier som betalats in under andra halvåret tas endast med till halva värdet.

Om Sparbanken Öresund

Välkommen till en bank som tänker annorlunda. Sparbanken Öresund bildades hösten 2010 när Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen gick samman. Resultatet blev inte bara en ny bank, utan också en ny syn på vilken roll en bank ska ha, hur den ska betrakta omvärlden och hur den ska förhålla sig till sina kunder. Sparbanken Öresund verkar i västra Skåne och har en stark lokal närvaro med 35 bankkontor på 25 orter. Genom sina ägarstiftelser stöttar banken lokala projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Sparbanken Öresund tror på oberoende rådgivning. Bankens rådgivare får ingen provision för sina rekommendationer.