Finansdepartementet

Nya skatteregler för omstrukturering av företag

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:39 CET

Regeringen har i dag överlämnat till riksdagen en proposition om nya skatteregler för omstrukturering av företag. Förslagen innebär att de ändringar som har gjorts i EG:s fusionsdirektiv nu genomförs i svensk rätt. Genom ändringarna ska företag kunna genomföra s.k. partiella fissioner utan omedelbara skattekonsekvenser.

En partiell fission är en omstrukturering där ett företag, utan att upplösas, överlåter tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar till ett annat företag. Det överlåtande företaget ska behålla minst en verksamhetsgren och ersättningen ska lämnas till ägarna av det överlåtande företaget.

Föreslaget innehåller även bestämmelser för att inte reglerna för fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna) ska kunna kringgås genom en partiell fission.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Per Classon
Departementsråd
08-405 16 88

Linda Haggren
Kammarrättsass.
08-405 13 77

Kaj Håkansson
Kansliråd
08-405 16 85
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/71980)