Vägverket

Nya skyltar på Ölandsbron

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 08:35 CEST

För att trafiken ska flyta smidigare på Ölandsbron, sätter Vägverket upp nya skyltar på bron under fredagen den 29 augusti. Skyltarna är s.k. sammanvävningsskyltar (se nedan), som uppmanar trafikanterna att tillämpa blixtlåsprincipen, när de två körfälten övergår i ett. Blixtlåsprincipen innebär att bilarna ska turas om att åka in på det gemensamma körfältet.

I samband med reparationsarbetet används extrabroar för att minimera störningar i trafiken så mycket som möjligt. Minskad framkomlighet för trafikanterna är tyvärr oundvikligt, när fogar och kantbalkar måste bytas ut. Extrabroarna tillåter endast ett körfält i vardera riktningen och det är när de två körfälten övergår i ett, som trafikproblem kan uppstå på bron.

De skyltar som nu sätts upp har bland annat använts i Stockholm och underlättat trafiksituationen där. Förhoppningen är att skyltarna ska skapa gynnsammare förutsättningar även för trafikanterna på Ölandsbron.

Kontaktperson: Projektledare Jan–Olof Bolin, tfn 070 – 544 65 58.