Länsstyrelsen i Jönköpings län

Nya smittskyddsregler för svenska tamfåglar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 14:37 CEST

De rekommendationer som utfärdades till fjäderfäägare i förra veckan kompletteras nu med nya smittskyddsregler för att minska risken att flyttfåglar sprider fågelinfluensa till tamfåglar. Reglerna gäller från torsdag 27 oktober, i samtliga län i Svealand och Götaland. Jordbruksverkets huvudbudskap är att hålla tamfåglar inomhus framöver tills Jordbruksverket beslutar annat.

De nya reglerna bygger på de riskbedömningar som Jordbruksverket gjort i samråd med experter och våra grannländer, för att genomföra EU:s gemensamma beslut.

- Sedan utbrotten i Ryssland är risken något förhöjd, men de här relativt enkla och praktiskt genomförbara reglerna minskar möjligheten att flyttfåglar överför smitta till svenska tamfåglar, säger Leif Denneberg, chefsveterinär vid Jordbruksverket.

Exempel på de nya reglerna
För höns och kalkoner som hålls i kommersiellt syfte gäller följande:

De ska inte komma i kontakt med flyttfåglar
De ska hållas inomhus. Om fåglarna inte kan tas inomhus ska de utfodras och ges vatten inomhus eller under skydd utomhus som förhindrar att de kommer i kontakt med flyttfåglar
De ska inte ges vatten från öppna vattenytor där det finns en risk att flyttfåglar vistas, om inte detta vatten behandlats mot virus

Andra fåglar:

Våtmarksfåglar får inte användas som lockfåglar vid fågeljakt. Med våtmarksfåglar menas änder, gäss, svanar, måsfåglar, vadarfåglar, rallfåglar, skarvar, häger, stork och tranor.
Utställningar och liknande arrangemang med fåglar är inte tillåtna, förutom i de län som undantas (Norrlandslänen). Jordbruksverket kan ge undantag från förbudet efter en riskbedömning
För andra fåglar som hålls i fångenskap gäller Jordbruksverkets allmänna råd; att ta in fåglarna om det är möjligt. Om detta inte är möjligt bör fåglarna utfodras på skyddade platser.

Kontaktperson
Katharina Gielen
Biträdande länsveterinär
Telefon: 036-39 51 43
E-post: katharina.gielen@f.lst.se

Vidare läsning
Information om fågelinfluensa och föreskrifter för djurägare och andra [PDF 24 kB]
http://www.f.lst.se/download/18.1e75e081072fa7ce81800012/F%C3%A5gelinfluensa.pdf