Fagersta kommun

Nya soldater på Fagerstas gator

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:25 CET

Den 13 till den 16 november kommer en värnpliktspluton från Dalregementsgruppen, tillhörande Livgardet, att genomföra en militär insats i Fagersta och Norberg. Övningen kommer att hållas i huvudsak på det gamla stålverksområdet centralt i staden. Den sk Dalaplutonen, en enhet bestående av 35 st skyttesoldater, kommer även att åka och bedriva enstaka övningar centralt i Fagersta samt i centrala Norberg.

Dalaplutonen kommer att vara förlagda, dvs bo centralt i Fagersta. Med andra ord kommer soldater och fordon att röra sig i hela inre delen av Fagersta. Under tisdagen den 14 november kommer soldater och officerare att öva sk framryckning i Norberg. Detta innebär mindre militära förflyttningar till fots i centrum av Norberg. Allmänheten bör vara beredda att se beväpnade soldater längs stadens gator.

Syftet med dessa övningar är att öva strid i bebyggelse, dvs lära de värnpliktiga soldaterna att uppträda och bekämpa en motståndare i bebyggt område. Militär strid i bebyggelse syftar ofta till att undsätta civila innevånare och säkra vital terräng för det svenska samhället. I viss mån övas även soldaterna att kunna agera i en internationell miljö. De värnpliktiga ska kunna vara en del av ett peace keeping- eller ett peace enforcement-uppdrag.

Plutonen kommer att använda sig av sk lösammunition, med andra ord ammunition som bara har en ljudeffekt. Alternativt kommer soldaterna att inte ha någon ammunition alls.

Knalleffekter som kan uppfattas som eldgivning kommer att ske på gamla stålverksområdet under onsdag och torsdag, den 15-16 november. Eldgivning kommer INTE att ske under kvällstid eller natten mellan dessa dagar.

Om ni har frågor omkring de militära övningarna eller dess påverkan på er vardag, vänligen kontakta soldaternas plutonchef kapten Björn Rydbeck. Kapten Rydbeck nås lättast på telefonnummer 070-6992360.

Återkoppling (feedback) kan även ges på E-post bjorn.rydbeck@mil.se.
Frågor eller synpunkter kan även lämnas till Livgardets ansvarige för övning på civil mark, Pontus Dahlström, 08-584 520 66, pontus.dahlstrom@mil.se.

Vill ni ha ytterligare information om Dalaplutonen eller Livgardet kan ni surfa in på www.mil.se. Välj på denna Internetsida länken ”Organisation” och därefter ”Livgardet”.Väl mött längs era gator,
Björn Rydbeck
Chef för Dalaplutonen 2006


Merja Hellstrand
informatör