Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Nya specialister i arbetsterapi

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:20 CEST

Nya specialister i arbetsterapi

Antalet specialister i arbetsterapi fortsätter att växa. Den 8 maj håller 11 blivande specialistarbetsterapeuter sina avslutande specialistföreläsningar inom olika områden på At-forum, Stockholmsmässan, Älvsjö. Bland annat den första specialisten inom området folkhälsa. Press inbjuds att närvara.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter initierade specialistutbildning för arbetsterapeuter eftersom utvecklingen i verksamheterna ställer allt större krav på specialiserat kunnande. Sedan 2003 finns det i dag 35 specialistarbetsterapeuter runt om i Sverige.

Preliminärt program:
10:00 Inledning Lena Haglund, förbundsordförande och Ing-Britt Häger, ordförande i FSAs specialistråd

10:15 - 11:00 Arbetsterapi och folkhälsa i kommunal verksamhet, Inga Blomstrand, Örebro kommun

10:15 - 11:00 Kognitiv habilitering - ett arbetsterapeutiskt perspektiv, Lena Bergqvist, Vuxenhabiliteringen S. Älvsborg

11:15 - 12:00 Aktivitetens betydelse som hälsobringande medel inom en ortopedisk verksamhet, Inger Nilsson, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

11:15 - 12:00 Arbetsterapeutens arbetsredskap inom psykiatriskt behandlingsarbete. Ingrid Falklöf, Universitetssjukhuset Linköping

12:00 - 13.00 Lunch

13:00 - 13:45 Från funktionsträning till klientcentrerad praxismodell, Josefine Lampinen, Geriatriskt Centrum, Umeå

13:00 - 13:45 Arbetsterapeut i primärvård - generalist och specialist, Monica Ahlström, Samrehab, Oskarshamn

14:00 - 14:45 Kom hönan eller ägget först? - resonemang om arbetsterapeutisk teori och praktisk yrkesutövning, Gudrun Johansson, Göteborgs universitet

14:00 - 14:45 Varför får inte Conny och varför vill inte Kim använda sina hjälpmedel? Anna Månsson, Hjälpmedel Malmö

14:45 - 15:15 Kaffe

15:15 - 16:00 Från arbetsterapeutexamen till specialistexamen - 27 år av ständig utveckling! Charlotte Lindén, Samrehab, Västerviks sjukhus

15:15 -16:00 Rätt åtgärd vid Rätt tidpunkt för Rätt individ, Git Lidman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

16:15 - 17:00 "Jaha, är det så du tänker" - specialistföreläsning om utredning och utvärdering inom Arbetsterapi, Kerstin Kåwe, Centralsjukhuset i Karlstad

Kontaktuppgifter till föreläsare och abstracts finns på FSAs hemsida; http://www.fsa.akademikerhuset.se/at-forum/Sidor/Specialistforelasning.aspx Välkommen.

 

Kontakt och gärna anmälan:

Christina Lundqvist, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
08-466 24 94, chlu.fsa@akademikerhuset.se