FAO

Nya standarder för att bevara mångfalden av växtgenetiska resurser

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 17:32 CEST

De internationella genbanksstandarderna beskrivs som en stor framgång

I torsdags antog FAO:s kommission för livsmedels- och jordbruksgenetiska resurser nya internationella standarder som ska underlätta för genbanker världen över att bevara växtmångfalden på ett kostnadseffektivt sätt.

Genbanksstandarderna för växtgenetiska resurser för jordbruk och livsmedel godkändes av kommissionen när den möttes vid den 14:e ordinarie sammankomsten i Rom.

Brad Fraleigh, mötets ordförande, ser de nya standarderna som ”en stor framgång” för det nuvarande och framtida bevarandet av växtmångfalden samt för en tryggad och näringsriktig livsmedelsförsörjning. ”Dessa standarder kommer att vara mycket värdefulla och innebära ökade möjligheter för finansiering av genbanker, men även för att öka användningen av dessa värdefulla resurser” sa Fraleigh.

Banbrytande insatser

Clayton Campanhola, chef på FAO:s enhet för växtproduktion och växtskydd, uppmärksammade det viktiga förarbete och de insatser som experter från nationella program, internationella och regionala organisationer gjort för att dessa standarder ska bli möjliga.

Även om normerna för genbanker är frivilliga, så har de ett universellt värde och betydelse då de blir vägledande kring hur fröer och utsäde hanteras. De påverkar också hur arvsmassa upprätthålls vid fältinsamlingar liksom vid frysförvaring (cryopreservation) samt i laboratorieodlingar (vitro culture). Standarderna har uppkommit som en följd av nya tekniska framsteg och genom en ökad mångfald hos de växtgenetiska samlingarna i världen.

En systematisk tillämpning av standarderna kommer att kräva mobilisering av finansiella resurser för att förbättra yrkeskunskapen kring detta, framförallt i utvecklingsländer.

Genbanksstandarderna kommer att finnas tillgängliga på FN:s alla officiella språk.


Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Nordens hemsida